Abonnementsartikel

Vestre Landsret har i dag afsagt dom i en ankesag mod tre danske mælkeproducenter for deres enkelopstaldning af småkalve. Det skriver Thisted Dagblad.

Sagen endte med, at Thomas Møller, Thisted, Per Kristiansen, Nr. Nissum og Boe Thomsen, Brørup hver blev idømt en bøde på 3.000 kroner for overtrædelse af EU’s kalvedirektiv.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det blev de, fordi de har haft småkalve opstaldet i enkeltbokse med faste vægge, så de ikke har haft mulighed for at røre ved hinanden, som det er foreskrevet i direktivet, at de skal.

Landsretten stadsfæstede dermed de forskellige byretsdomme, som de tre landmænd tidligere har modtaget – dog blev Per Kristiansens bøde nedsat fra 5.000 til 3.000 kroner.

Sagen har været lidt af et dilemma mellem to aspekter af begrebet dyrevelfærd. På den ene side er der hensynet til kalvenes adfærd og på den anden side deres sundhed. Ved opstaldning i enkeltbokse reduceres smitterisikoen, mens kalvene til gengæld ikke har mulighed for fysisk kontakt med artsfælder.

Retten har altså vurderet, at adfærdshensynet vejer tungere end hensynet til sundheden.

Med domsafsigelsen i Vestre Landsret i dag er der skabt præcedens på området, og 10-12 andre danske kvægproducenter vil i den nærmeste tid blive indkaldt til forskellige byretter for samme overtrædelse. I disse sager har man ventet på landsrettens afgørelse.