Abonnementsartikel

Selv om den runde udendørs stålsilo, den såkaldte ”amerikanersilo”, vinder indpas hos flere landmænd, sværger mange planteavlere stadig til plansiloen.

De store, runde, opretstående siloer skyder op rundt om i landskabet, men hos det danske firma J. C. Løkkes Maskinfabrik A/S i Bøvlingbjerg har de ikke søvnløse nætter af den grund.

På trods af, at det er maskinfabrikkens hovedprodukt, de runde siloer er ude efter at tage markedsandele fra, er man sikker på, at plansiloens fordele er så store, at der bliver kamp til stregen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

J. C. Løkkes Maskinfabrik A/S planlægger og etablerer nemlig op mod 150 plansiloer i blandt andet Danmark, Sverige og Tyskland om året.

Fleksibilitet er nøglen

- Det er fleksibiliteten, som er nøglen til planlagerets succes, siger Ole Laustsen, salgsingeniør, til Maskinbladet.

- For vores kunder er det afgørende, at lageret kan rumme så mange forskellige afgrøder som muligt og i øvrigt har fleksibiliteten til det også i fremtiden.

Og præcis her ligger forklaringen på, at planlageret stadig er det foretrukne lager for mange landmænd inden for planteavlen.

De ønsker frihed til at vælge hvilke afgrøder, der skal satses på år for år og sikkerhed for, at lager- og tørrekapaciteten kan følge med – også selv om man får en ny ide og udvider antallet af afgrøder til flere, end de man oprindelig havde planlagt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Planlagerets force er, at det kan indrettes løbende, så alle afgrøder kan lagres separat og adskilt fra hinanden uanset partiernes størrelse.

Mange muligheder

At planlageret også kan bruges til alt muligt andet, når der ikke lige ligger afgrøder på lager, er også et argument, som både Løkkes Maskinfabrik og deres kunder ofte nævner.

Men grunden til, at der løbende kommer forespørgsel på udformning af planlagre fra planteavlere rundt i Danmark, Sverige og Tyskland, er ofte ønsket om selv at have styr på sine afgrøder, indtil prisen er den rigtige, og afgrøden skal sælges.

- Vores kunder er også købmænd, og de kender prisen på opbevaring af korn, siger Ole Laustsen.

- På deres eget lager kan de selv opbevare afgrøderne til en væsentlig lavere pris, og tørring af afgrøden kan udføres for en tredjedel af den pris, de skulle betale hos foderstoffirmaet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Med et planlager er planteavleren derfor i højere grad sin egen og uafhængig af at skulle købe sig ind eller samarbejde med andre.

Og Løkkes Maskinfabrik kan mærke, at den følelse bekommer planteavlerne vel.

Dertil kommer fordelene ved at kunne leve op til krav til sporbarhed og et lager, som nemt kan gøres rent ved skift mellem de forskellige afgrøder.

Næsten kun i stål

Førhen var det foretrukne materiale ved fremstilling af planlagre træ, men den går ikke længere.

Øgede krav til rengøring og hygiejne betyder, at træ er blevet for ustabilt et materiale at arbejde med. Urenheder, svampesporer og mikroorganismer kan gemme sig i træets porer og gro her med risiko for, at de næste afgrøder bliver forurenet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Derfor har Løkkes Maskinfabrik satset på at opbygge deres lagre i galvaniseret stål bukket i profiler, som i princippet er selvbærende. Det betyder at lageret ikke blot er meget stabilt – det er også let at gøre rent med sikkerhed for, at man virkelig er kommet rundt i alle hjørner.

- Også tidens krav til minimalt behov for arbejdskraft kan plantørringsanlægget leve op til, siger Ole Laustsen.

- Tørring af afgrøden på lageret passer stort set sig selv med de moderne tørreristyringer, og man kan etablere automatisk indlægning af afgrøden, hvis man vil. Mulighederne for indretning er utallige og fleksibiliteten dermed stor, siger han.

I de gamle bygninger

Det tiltaler endvidere mange, at planlageret forholdsvis nemt kan indpasses i de ældre bygninger, der efterhånden er blevet rigtig mange af i kølvandet af strukturudviklingen i det danske landbrug. Langt de fleste opgaver, som Løkkes Maskinfabrik løser, består i at indpasse planlagre i eksisterende bygninger.

Flere og flere kunder ønsker at have tørreriet opbygget med nedstøbte kanaler i gulvet med kørefaste riste. Det sker typisk, når lageret skal etableres helt fra bunden og eventuelt i nye bygninger.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Her spiller det en rolle, hvordan man ønsker at fylde og tømme lageret. Sker det med en teleskoplæsser, er det nærmest en forudsætning at have kørefaste riste i gulvet. Så køres der direkte ind på lagerets gulv med kornvognen.

Planlægger man i stedet for at få suget afgrøderne ud, kan man med fordel bruge de traditionelle rundbuekanaler, som blot lægges på det eksisterende gulv. Rundbuekanalerne kan så fjernes, når lageret ikke længere skal bruges til afgrøder, men til opbevaring af maskiner eller andet.

Design har betydning

- Ikke overraskende hører vi ofte fra vore kunder, at de ikke ønsker at skæmme deres omgivelser med store runde siloer, fortæller Ole Laustsen.

- De vil gerne indarbejde bygningerne og deres anvendelse i de omgivelser, de har i forvejen, og så falder valget ofte på en planlagerløsning.

Det er ikke kun i Danmark, at den trend vinder indpas. Også i Tyskland går man meget op i, hvordan en bedrift og dens bygninger falder naturligt ind i omgivelserne. Det har medført specielle udfordringer for Løkkes Maskinfabrik, som har leveret udstyr til planlagre med helt specielle krav til udformning og arkitektur.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Når Løkkes Maskinfabrik ikke fremstiller planlagre, udnytter fabrikken det avancerede produktionsudstyr til at fremstille alt muligt andet. Blandt andet dele til trucks, som bruges i andre brancher til at flytte varer på paller med. Og som et kuriosum kan nævnes, at Løkkes Maskinfabrik er så anerkendt for sine solide blæsere, at rigtig mange af dem rent faktisk står rundt om i landet og blæser varm luft ind i de store, runde udendørs siloer.