Abonnementsartikel

Alsidig kornvogn effektiviserer mejetærskningen og holder transportvognene væk fra markerne

Når det er høstvejr, skal logistikken helst passe 100 procent, så de dyre høstmaskiner kan udnytte solskinstimerne optimalt.

En anden vigtig prioritet er, at de store høstmaskiner og vogne skal lave færrst mulige trykskader i jorden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er to af de faktorer, der gør Cestari pendlervogne interessante på de store markbrug, når kornet skal holdes væk fra mejetærskerne. Med pendlervognen holdes traktorkørslen væk fra landevejene, og lastbilerne med anhængere holdes væk fra markerne.

Cestari-pendlervognen er et argentisk fabrikat, der har kørt på de argentinske marker i op mod 70 år, hvorfor der er masser af erfaring med vognens rubusthed. Men i Danmark har vognen kun været markedsført siden 2000, men det er først nu, der synes at komme et gennembrud i salget.

Da der i Argentina er andre standarder for aksler, har den europæiske importør besluttet, at alle vogne forsynes med tyske BPV-aksler og svenske Trelleborg-dæk – begge designet til de europæiske forhold.

18 ton vogn foretrækkes

Vognen leveres i tre størrelser: 14 ton med bogie-aksel, 18 ton med drejbar bogie-aksel og 25 ton med triple-aksel.

Den danske forhandler, Carl F. Bruun, vurderer, at det er 18 ton-vognen, der er mest interessant under danske forhold. I hvert fald er det den vognstørrelse, han indtil videre har solgt flest af.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- På grund af den drejbare bogie-aksel og de brede dæk, er det den vogn, der er mest skånsom i marken, mener Carl F. Bruun, der ejer Esromgaard, hvor han har en besætning på 400 søer og driver 600 hektar.

Korntømningen sker via en kraftig snegl, der både kan fungere i halv længde og fuldt udslået. Desuden kan bunden lukkes helt op, så rensopgaven ved kornskift kan klares på få minutter. En vogn med 18 ton tørt korn kan tømmes på tre minutter. Carl F. Bruun fremhæver, at det også er muligt at dosere tømningen mere præcist via et hydraulisk justérbart skjold over bundsneglen..

18 ton-vognen sælges primært som kornvogn, men har flere anvendelsesmuligheder – som gødningsvogn, som kornvogn i forbindelse med udsåning og til fodertransport.

Meget positive erfaringer

Raadegaard gods er en af de seks til syv større landbrug, der har investeret i en Cestari-pendlervogn.

Forrige år købte godset den første vogn, og i år er der suppleret med endnu én. De kører begge på godsets landbrug – på 1500 hektar – i Litauen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det vil sige, at man har to sæsoners erfaring med den argentinske pendlervogn.

- De har kørt til vores tilfredshed. Jeg mener, den klart er den bedste kornvogn på markedet, konkluderer godsforvalter Christian Nielsen uden forbehold.

Raadegaards to Cestari-vogne er begge på 18 ton med bogie-aksel og twin-dæk.

- Det, der er specielt godt ved vognen, er, at den kan åbnes helt i bunden. Det gør den let at tømme over en korngrav, men især er det vigtigt, at den på den måde kan gøres helt ren. Det er vigtigt for blandt andet dem, der arbejder med fremavlskorn, tilføjer Christian Nielsen.

- Vi bruger også kornvognen alsidigt. Den kører såsæd til de to såmaskinmer i såsæsonen og senere bruger vi den til at køre gødning til gødningssprederne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Men især i høst har vi gang i vognene. Her passer én vogn til 2 mejetærskere. Vognens kapacitet passer til en tankfuld fra hver mejetærsker, hvorefter der køres til en lastvogn eller container ved landevejen og så tilbage efter et nyt læs korn.

- Vi synes, vognen er både stærk og driftsikker, og tømningen sker hurtigt og effektivt, siger Christian Nielsen.

Behov for en stærk traktor

- Vi har fundet 18 ton-vognen bedst til vort brug. Den større maskine til 25 ton bliver tungere i marken – både grundet egenvægten og grundet lasten.

- Vi har en stor traktor på 250-300 hk foran. Det er en større traktor end nødvendigt, men der er behov for at kunne flytte kornet hurtigt for at holde trit med mejetærskerne.

- Jeg mener købet af vognene har været en god investering. Med dem i marken øges mejetærskernes kapacitet med 20-30 procent i forhold til, hvis mejetærskeren selv skulle køre til lastbil eller container, så jeg mener investeringen hurtigt er tjent hjem igen, konkluderer Christian Nielsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Adspurgt om minusser ved vognen kniber det mere med argumenter.

- En lille ting er, at man skal hæve hele vognen for at smøre bogie-akslen. Men det er måske, fordi vi gør et eller andet forkert, lyder det fra det sydsjællandske gods.