Der var to emner, der tiltrak sig speciel stor talelyst på Dansk Landbrugs delegeretmøde 2006.

Det var den famøse regning fra Plantedirektoratet på 400 kroner for indførelse og administration af nye EU-regler på foderområdet samt Skolekontaktens pludelig exit som en af erhvervets brobyggere til det øvrige samfund.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fødevareministeren agerede dog hurtigt på utilfredsheden og imødekom fra talerstolen noget af kritikken ved at ændre på betalingsbetingelserne.

Anderledes så det ud med skolekontakten. Det var så som så med forsvaret for beslutningen om at droppe skolekontakten for at skaffe besparelser, men selv om formanden, Peter Gæmelke, konkluderede, at emnet skulle vendes igen, fastholdes beslutningen.

Beretning i glimt

400 kroners emnet og de offentlige kontrolforanstaltninger havde fyldt meget i Peter Gæmelkes beretning. Skolekontaktbesparelsen blev derimod ikke nævnt, og det faldt flere delegerede for brystet.

Men der var masser af andre emner i beretningen. Så mange, at der var baggrund for de mange traditionelle ”Tak for en god og fyldig beretning”-bemærkninger. Der var dog også en enkelt, der fandt beretningen ”lidt blød nok”, idet det var så som så med de store visioner for erhvervet.

I det følgende er gengivet udsagn hentet fra beretningen:

Artiklen fortsætter efter annoncen

* Der er fremtid i os (landmænd), fordi vi er gode til at drive landbrug i Danmark.

* Vigtigt, at vi hele tiden holder øjnene åbne for de nye indtjeningsmuligheder.

* Vi kan afhjælpe klimaproblemet.

* Økologi er ikke længere et københavnerfænomen.

* Landbrugsstøtten er stadig en væsentlig del af indtjeningen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

* Vi får i allerhøjeste grad brug for vores omgivelsers opbakning fremover.

* Hvis vi skal tiltrække de unge, skal vi have attraktive arbejdspladser, gode lærepladser og god personeleledelse at tilbyde.

* Det er vores værdier, der afgør, hvordan vi kommunikerer med vore naboer

* Vi skal have flyttet fokus fra de endeløse skemaer til vore bedrifter.

Gårdbesøgene opprioriteres

Frustrationerne over skolekontaktens nedlæggelse fik afløb på Dansk Landbrugs delegeretmøde, men selv om beslutningen har været ”til eftersyn”, sker der ingen ændringer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Samfundskontaktudvalget havde nemlig fået en bunden besparelsesopgave på én million kroner, som blev indfriet med nedlæggelse af Skolekontakten.

Derudover afskaffes også ”Kig-ind-gården” fra nytår, og dermed bliver der midler til at opprioritere gårdbesøgene, som er en af de største succes-aktiviteter i landbrugets kontakt med det øvrige samfund.