Danske landmænd begynder igen at lægge om til økologisk drift efter en årrække, hvor flere valgte at stoppe med økologisk produktion. En prognose fra Dansk Landbrugsrådgivning viser, at det økologiske areal vil vokse med godt 5000 hektar frem til næste sommer.

Gert Hansen, formand for Dansk Landbrugs økologiudvalg, glæder sig over, at der nu igen er interesse blandt hans landmandskolleger for at lægge om til økologisk drift. Ikke mindst i Jylland er interessen mærkbar med tilgang inden for såvel mælkeproduktion, planteavl og blandede bedrifter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Til gengæld er økologiudvalgets formand bekymret over tendensen til, at det økologiske areal svinder i de andre landsdele.

- Vi må erkende, at økologisk produktion er lettest at praktisere, hvor man kan skabe et godt sædskifte sammen med en husdyrproduktion, og de fleste husdyr findes i dag i Jylland, siger Gert Hansen.

Samtidig peger han på, at der er behov for at udvikle nye systemer for økologisk planteproduktion uden husdyr, hvor kløvergræs bruges til energiproduktion og på den måde skaber en fornuftig økonomi og et godt økologisk system.

Behov for 10.000 hektar

Gert Hansen ærgrer sig over, at forliget om landdistriktsmidlerne beskar beløbet til miljøvenlig drift, for det fremmer ikke lysten til at lægge om til økologi.

Og Dansk Landbrug har i en nylig fremskrivning af dansk økologisk produktion beregnet, at der er behov for yderligere 10.000 hektar årligt, hvis markedet for økologiske produkter skal dækkes.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Set i det lys er resultatet af prognosen skuffende, men Gert Hansen håber, at flere vil lægge om fremover efter at have fået informationer og beregninger fra landbrugets rådgivningstjeneste, om at markedsudviklingen går i den retning.

Prognosen kan læses på www.landscentret.dk under LandbrugsInfoØkologiOmlægning til økologisk drift, hvor også tidligere års prognoser ligger.