Abonnementsartikel

Dansk Gartneri oplyser, at dansk frugt i international sammenhæng har en lav forekomst af pesticidrester. For at nedbringe restindholdet yderligere, efterlyser Dansk Gartneri en tidligere frigivelse af de indsamlede pesticidtal fra Fødevarestyrelsen.

- Vejen frem er at få frigivet tallene fra de enkelte avlere meget tidligere for at fremskynde processen, så man rent faktisk kan sige noget om det aktuelle restindhold i frugten, og ikke kun som det så ud to år tidligere, siger næstformand i Dansk Gartneri, Svend Erik Jensen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Dansk Gartneri har i samarbejde med Fødevarestyrelsen planlagt et prøveprogram om tilbagesporing af pesticider i afgrøderne. Projektet går i luften 1. januar 2007, og her følges der op hos avlerne, både ved prøver med og uden restindhold.

- Vi tror på, at samarbejdet med Fødevarestyrelsen vil medvirke til en markant reduktion af pesticidrestindholdet i frugten. Fødevarestyrelsen overvejer også allerede i dette efterår mulighederne for at udtage nye prøver. Det vil give et væsentligt skub i den rigtige retning, fordi vi så meget tidligere har nogle kontrolresultater at arbejde med i vores tilbagesporingsprojekt. Alternativet er, at vi først får tallene for 2006 i efteråret 2007, og det er for sent, konkluderer Svend Erik Jensen.

- Når først vi kan se en direkte sammenhæng mellem sprøjtning og påvisninger af pesticidrester i de afgrøder, hvor indholdet af sprøjterester er steget, har vi forklaringen på, hvorfor tallene er steget. Herefter sætter vi alt ind på at rådgive avlerne i, hvordan de kan sprøjte mest effektivt og mindst muligt. Men det er også særligt vigtigt, at vi er opmærksomme på, hvad vi kan lære af de avlere, hvis afgrøder ikke indeholder pesticidrester. Der er brug for ny viden og mere forskning, fastslår Svend Erik Jensen.

Erhvervet har afsat 300.000 kroner fra fondsmidler i 2007 til opfølgende rådgivning.

Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har i dag den 22. november samråd med familie- og forbrugerminister Lars Barfoed og miljøminister Connie Hedegaard om stigning i pesticidrester i dansk frugt.