Biofiber-Damino A/S producerer normalt tilskudsfoder og diætetiske produkter, blandt andet strøjern, som ofte gives via gulvfodring. Med det øgede brug af spalter samt halm og anden form for strøelse har denne fodringsform sine begrænsninger.

Derfor satte firmaet et udviklingsarbejde i gang som et ”nødvendigt onde” for at finde frem til et fodertrug, der var velegnet til også de helt små grise fra to til 10 dages alderen, så strøjern fortsat kunne være løsningen på jerntildelingen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Resultatet er – efter fire års udvikling – blevet fodertruget, Playfeeder, der af Agromek er blevet takseret som en tre-stjernet Europa-nyhed.

Hæmoglobinprocent

Normalt er det opfattelsen, at smågrise først begynder at optage foder via et trug ved 10 dages alderen.

Derfor har opgaven for Biofiber-Damino været at udvikle et trug, som også de helt små grise ville benytte. Det viste sig at være en af hurdlerne i udviklingen, men ved at koble en person med interesse for adfærd på projektet, lykkedes opgaven.

At truget benyttes af de helt små grise, har Biofiber-Damino A/S bevist ved at kontrollere smågrisenes hæmoglobinprocent i blodet. Denne analyse viser, at der ingen forskel har været på, om smågrisene har fået en jerninjektion eller jern via strøjern i truget.

Det giver forventning til, at Playfeeder-truget måske også kan anvendes til dosering af andre former for ”pulver-medicin”.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Rengøringsvenlige

I udviklingsarbejdet har man arbejdet meget med rengøringsvenligheden. For at sikre en god hygiejne i stierne er det nødvendigt, at fodertrugene er lette at tømme og lette at rengøre.

I forbindelse med udviklingen af truget har der også været forsøgt med forskellige placeringer af truget i stien, og ”noget tyder på, at en rigtig placering kan måles på fravænningsvægten”, skriver Biofiber-Damino om forsøgsrækken.

Firmaet har dog overladt sine iagttagelser til svinebranchen, så der kan laves en bredere funderet undersøgelse af betydningen for selve placeringen af smågrisetrugene.

Patentanmeldt

Biofiber-DaminoA/S har under udviklingen erfaret, at det er små detaljer, der har skullet til, for at de helt små grise har fundet interesse for trug-fodringen allerede fra to dages alderen.

Den viden, firmaet dermed har opnået, har man ønsket at beskytte, og Playfeeder er derfor blevet patentanmeldt i EU og i USA.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Playfeeder produceres i samarbejde med OK Plast i Horsens, der har stor erfaring inden for produktion af fodertrug i plastik.