Abonnementsartikel

Der har været stor interesse i forbindelse med, at FirstFarms A/S går på fondsbørsen

Interessen har ikke fejlet noget i forbindelse med, at investerings-selskabet FirstFarms A/S går på fondsbørsen.

Minimumskravet for gennemførelse af udbuddet og den efterfølgende børsnotering blev hurtigt opfyldt, idet der en uge efter, tegningsperioden blev indledt mandag 20. november var tegnet mere end 3 millioner stk. nye aktier, inklusive de forhåndstegnede aktier.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den hurtige aktietegning følger godt op den store forhåndsinteresse for projektet, som blandt andet var tydelig på tre publikums-proppede informationsmøder i Slagelse, Fredericia og Århus op til aktietegningen blev åbnet.

Optimerer driften

Ved at anvende moderne ledelsesprincipper og dansk knowhow vil FirstFarms udvikle de erhvervede landbrugsselskaber til rentable enheder, der kan bidrage til at realisere selskabets mål om en årlig forrentning af egenkapitalen på mindst 20 procent før skat efter 3-5 år.

- Østeuropa har stået højt på dagsordenen i mange år. Men da etablering i Østeuropa kræver en stor arbejdsindsats, melder mange pas, da de ikke kan passe den daglige drift.

- Her kan FirstFarms være en hjælp, siger Torben Rifbjerg, direktør i DLBR Advice, der sammen med FirstFarms holdt informationsmøder for alle interesserede om aktietegningen, børsnoteringen og investeringsplanerne.

FirstFarms vil opkøbe eksisterende landbrug i Østeuropa og herefter optimere driften, så der i fremtiden kan produceres landbrugsvarer, der er konkurrencedygtige på pris og kvalitet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De fire primære investeringslande for FirstFarms er Slovakiet, Ukraine, Rusland og Rumænien.

500 millioner kroner

FirstFarms ønsker at udvide kapitalgrundlaget med op til 500 millioner kroner med henblik på at investere i yderligere landbrugsselskaber i Østeuropa i de nærmeste år.

FirstFarms har i Slovakiet gennemført en af de største danske landbrugsinvesteringer i Østeuropa med købet af selskaberne Agra M og Mast Supava, nord for hovedstaden Bratislava.

- I Slovakiet er det især Bratislava-regionen, der er præget af vækst, og derfor har vi foretaget en stor investering i dette område, forklarer Kim Stokholm, administrerende direktør i FirstFarms.

Her driver FirstFarms nu 6.300 hektar agerjord, der i al væsentlighed er forpagtet. Selskabet har opbygget en besætning på foreløbig 1.350 malkekøer plus opdræt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Da den første farm, Agra M, blev overtaget i marts 2005, lå den gennemsnitlige ydelse pr. ko på cirka 3.800 kilo mælk om året. Nu er køernes gennemsnitlige mælkeproduktion næsten tredoblet til cirka 11.000 kilo pr. år, beretter selskabet.

- Det er en betragtelig produktivitets-fremgang. Resultatet overgår vores forventninger, og den store fremgang er opnået "blot" ved at passe dyrene ordentligt og udnytte dansk knowhow, siger Kim Stokholm.

FirstFarms har udarbejdet en treårig investeringsplan, som skal øge besætningen til 3.400 malkekøer, hvilket vil gøre farmen til en af de største mælkeproducenter i Europa.

Satser på dyrene

Selskabet vil primært investere i animalsk landbrugsproduktion. Den vegetabilske produktion skal især anvendes som råvarer til den animalske produktion.

- Priserne på foderkorn er noget lavere, siger Kim Stokholm.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Desuden er der på grund af klimaet tale om en kort vækstsæson, hvor udbyttet af korn tenderer til at være lavere, end vi kender det herhjemme. Man får nogle bedre efterafgrøder, men det er på de store animalske produktioner, vi skal tjene penge, forklarer Kim Stokholm.

- Som eksempel på de gunstige vilkår kan vi nævne, at vi betaler omkring 60 øre pr. kilo mælkekvote i Slovakiet, pointerer Kim Stokholm.

Andre toner

- Landbrugsjord i Østeuropa er generelt billigere end landbrugsjord i Danmark. Flere steder i Danmark koster landbrugsjord op mod 200.000 kroner pr. hektar, mens de tilsvarende jordkvaliteter i en række østeuropæiske lande koster under 15.000 kroner pr. hektar, oplyser First Farms.

- Også det øvrige omkostningsniveau i Østeuropa er gunstigt. Arbejdslønningerne er typisk markant lavere end de danske lønninger, og det vil have en positiv effekt på rentabiliteten.

- Der er god økonomi i det her. Blandt andet på grund af lavere omkostninger til eksempelvis løn og jordleje samt højere salgspriser inden for den animalske produktion, siger Henrik Hougaard.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Desuden er der stordriftsfordele i vente for os. I de østeuropæiske lande har man nemlig ikke noget imod, at de store landbrug bliver større, og landbrugsinvesteringer er meget velkomne. Det er andre toner end herhjemme, siger Henrik Hougaard.

I en opbygningsfase

For 2006 venter FirstFarms en omsætning på 30 millioner kroner og et nul-resultat efter skat.

- Resultatet for 2006 er negativt påvirket af, at Agra M og Mast Stupava i Slovakiet er i en opbygningsfase med betydelige investeringer.

- På længere sigt er det ledelsens forventning, at den løbende indtjening ved driften af de enkelte landbrugsselskaber efter 3-5 år vil generere en forrentning af FirstFarms' egenkapital på minimum 20 procent om året før skat, oplyser selskabet.

- Det er vigtigt at understrege, at vi taler om en langsigtet plan og langsigtede investeringer, siger Henrik Hougaard, bestyrelsesformand i FirstFarms.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi køber bedrifter, der er nedslidte, så der vil gå tre-fire år før de bedst fungerende bedrifter vil tjene gode penge. Men på sigt forventer vi som sagt en forrentning på 20 procent af egenkapitalen om året, forklarer Henrik Hougaard.

- Og når man husker på, at vi er i en opbygningsfase, hvor vi har fokuseret på at strømline selskaberne, er resultatet ikke så ringe endda, supplerer Kim Stokholm.

Risikospredning

FirstFarms vil minimere risikoen blandt andet ved en geografisk og produktmæssig spredning.

- FirstFarms vil maksimalt investere 25 procent af selskabets egenkapital i et enkelt selskab og maksimalt 40 procent af egenkapitalen i et enkelt land, forklarer selskabet.

- Vi vurderer, den gennemsnitlige investering i de enkelte landbrugsselskaber vil være mellem 100 og 200 millioner kroner. Heraf forventes 50 procent at være lånefinansieret, oplyser selskabet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Efter planen starter handelen med aktier for første gang tirsdag 12. december.