Det er utroligt vigtigt, at man i Slovakiet - eller i de andre østeuropæiske lande, hvor FirstFarms vil investere - ikke føler sig tromlet over af de danske investorer. Det understreger Kim Stokholm, administrerende direktør i FirstFarms A/S.

Han betoner, at hensyn til lokalbefolkningen er en hjørnesten i de østeuropæiske investeringer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

FirstFarms har i Slovakiet gennemført en af de største danske landbrugsinvesteringer i Østeuropa med købet af de to landbrugsselskaber, Agra M og Mast Supava, 20-30 kilometer nord for hovedstaden Bratislava.

Her driver FirstFarms nu 6.300 hektar agerjord, der i al væsentlighed er forpagtet. Selskabet har opbygget en besætning på foreløbig 1.350 malkekøer plus opdræt.

- FirstFarms har udarbejdet en treårig investeringsplan, som skal øge besætningen til 3.400 malkekøer. Det vil gøre farmen til en af de største mælkeproducenter i Europa, oplyser selskabet.

Skal være ydmyge

I de planer skal man altså tage højde for hensyn til lokalbefolkningen i de lande, man opererer i.

- Det er vigtigt, at hele infrastrukturen omkring vores landbrugsselskaber er i orden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi skal undersøgeforholdene omkring arbejdskraft, afsætningsmuligheder og den politiske velvilje grundigt. Og vi skal gennemføre grundige juridiske undersøgelser af alle forhold, så vi sikrer os, at der ikke er nogle skeletter i skabene, siger Kim Stokholm.

- Den høje arbejdsløshed har betydet, at Slovakiets lønniveau er blandt de laveste i EU, og det har øget interessen fra udenlandske investorer de senere år, oplyser selskabet i sit prospekt.

- Derfor lægger vi stor vægt på at inddrage lokale medarbejdere. Vi skal være ydmyge over for lokal erfaring og viden, og vi skal operere på de lokale præmisser, pointerer Kim Stokholm.

- Vi skal ikke snyde lokalsamfundene. Vi skal have et godt image, vi skal have et godt forhold til lokalpolitikerne og vi skal tiltrække lokal arbejdskraft, understreger Kim Stokholm.

Han fortæller, at selskabet også er blevet positivt modtaget i Slovakiet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi er meget bevidste om, at vi skal opføre os ordentligt. Det gør en stor forskel, siger han.

- Det er vigtigt, at vi hele tiden giver os tid til at snakke med lokalpolitikerne, for at afmystificere, hvorfor vi i det hele taget er der.

- Det er vigtigt at understrege, at det her er en langsigtet investering, som også har til formål at skabe flere arbejdspladser lokalt. Man skal have respekt for de lande, man vil arbejde i. Og vi respekterer de lokalsamfund, vi opererer i, og de mennesker, vi møder, siger Kim Stokholm.

Regner med forkøbsret

En del af det hensyn handler også om at overholde de gældende love og regler. Det påvirker blandt andet måden, man kan erhverve sig slovakisk jord på.

Udenlandske selskaber kan eje landbrugsjord via et lokalt etableret datterselskab.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Slovakiske landbrugsselskaber med udenlandske ejere kan drive landbrugsvirksomhed uden særlige tilladelser eller licenser, og er som øvrige slovakiske landbrugsselskaber vedrørende mælkeproduktion underlagt kvoteregler, oplyser FirstFarms.

Med hensyn til jordopkøb i Slovakiet er det typisk sådan, at de enkelte jordejere typisk ejer et antal meget små parceller - helt ned til nogle få hundrede kvadratmeter.

- Disse parceller er karakteriseret ved ikke at være udmatrikulerede, ikke have vejadgang og ved, at ejerforholdene ikke er centralt registrerede samt at andele af den enkelte parcel har ukendt ejer, oplyser FirstFarms i sit prospekt.

- Det betyder, at det i praksis ofte kun er brugeren - her FirstFarms - som har mulighed for opkøb, pointerer selskabet.

Slovakiet gennemfører i den nærmeste fremtid en jordreform, hvorefter FirstFarms forventer at have forkøbsret på de nuværende, lejede jordarealer, da selskabet jo er registreret som brugeren.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Der er bred politisk enighed om, at brugerne får forkøbsret, understreger FirstFarms.