Abonnementsartikel

Bent Pedersen på Brandstrupgård anvender en spandfuld Viscolight i gyllen én gang om ugen, hvorefter problemer med gyllen er neutraliseret

Bent Pedersen er ejer af gården Brandstrupgård, der er beliggende ved Rødkærsbro, hvor han til daglig passer en konventionel svinebesætning sammen med ni ansatte.

I besætningen på 1.350 søer er der en årlig produktion af cirka 37.800 smågrise, hvilket svarer til 28 pattegrise pr. årsso.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Herudover produceres der cirka 1.500 slagtesvin på en nærliggende gård.

- Vores primære produktion består af 35 kgs grise, der leveres til de samme faste aftagere i såvel Danmark som i Tyskland, hvortil hovedparten eksporteres til, fortæller Bent Pedersen.

Biogasanlæg

I forbindelse med gyllebehandlingen i besætningen har Bent Pedersen anvendt Viscolight i de seneste to år, hvilket skyldes, at der tidligere var problemer med gyllen i forbindelse med opstarten af et biogasanlæg på gården.

Problemerne bestod i, at der i forbindelse med opstarten manglede kvælstof i gyllen.

- Vi bemærkede, da vi startede med at køre gyllen igennem biogasanlægget, at indholdet af kvælstof faldt i den afgassede gylle med cirka et kg kvælstof pr. ton.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Dette ændrede sig først, efter vi påbegyndte anvendelsen af Viscolight, hvor indholdet af kvælstof igen steg til det niveau, det tidligere havde ligget på, fortæller han.

Passer sig selv

- Dette resultat opnår jeg ved, at jeg én gang om ugen hælder en spandfuld Viscolight i fortanken, hvorefter hele processen passer sig selv uden yderligere arbejdsindsats fra min side, forklarer Bent Pedersen.

Efter produktet er hældt i fortanken, hvor det blandes med rågyllen, bliver gyllen pumpet videre og fortsætter gennem biogasanlægget for til sidst at ende ude i de tre lagertanke, som er knyttet til anlægget.

Før der blev brugt Viscolight, oplevede Bent Pedersen store problemer, idet der ikke var et flydelag i lagertankene.

- Lugtgenerne er tillige reduceret, idet vi efter anvendelsen af Viscolight ikke mærker lugten så kraftigt længere i forbindelse med oprøring af lagertankene.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Tidligere lugtede det meget kraftigt af ammoniak, hvilket ikke er tilfældet længere, fortæller han.

Færre lugtgener

De reducerede lugtgener skyldes, at Viscolight afspænder og binder ammoniakken i gyllen. Det betyder, at det i forbindelse med omrøringen i lagertankene bliver lettere at blande bundfald og flydelag sammen. På den måde bliver der en homogen masse, som kan holde sig flydende, når maskinstationen tømmer lagertankene for at køre gyllen ud på markerne.

Bliver flydelaget og bundfaldet ikke en homogen masse ved omrøringen, kan det betyde massive besværligheder i forbindelse med at få lagertankene tømt. Det viser sig ved, at flydelaget er hårdt samtidig med, at der kan være flere centimeter bundfald, der ikke kan omrøres.

- Jeg har ikke kendskab til, at der er bundfald i fortanken, efter vi er begyndt at anvende Viscolight, idet fortanken er et lukket system. Men det er en kendsgerning, at der ikke er bundfald i lagertankene, fortæller Bent Pedersen.

God økonomi

For Bent Pedersen er det samtidig en god forretning at anvende Viscolight, da han har regnet ud, at han får et kg kvælstof mere pr. ton gylle, siden han er begyndt at anvende produktet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

-Vi får tillige en optimal udnyttelse af gyllen, idet flydelaget forhindrer fordampningen, så vi får den størst mulige effekt af kvælstoffet på markerne, fortæller Bent Pedersen.

Et utilstrækkeligt flydelag er ensbetydende med en større fordampning, hvilket medfører et lavere indhold af ammonium.

Reduktion i indhold af ammonium kan være årsag til undergødskning med dårligere vækstbetingelser og reduceret udbytte til følge.

Desuden spares der formentlig en del udgifter til maskinstationen, da det ikke er nødvendigt med ekstra timer til omrøring inden udbringning, idet gyllen er en homogen masse.