Abonnementsartikel

Danmarks JordbrugsForskning tager navneforandring og kommer nu til at hedde Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF). Det engelske navn bliver Faculty of Agricultural Sciences.

Navneændringen sker som følge af, at Danmarks JordbrugsForskning ved årsskiftet bliver et fakultet ved Aarhus Universitet. Det sker som led i regeringens reform af de danske universiteter med sammenlægning af universiteter og integration af hovedparten af sektorforskningen iuniversiteterne.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Som fakultet ved Aarhus Universitet skal DJF videreføre de opgaver, som institutionen hidtil har varetaget. Det vil sige forskning i international klasse, forskningsbaseret rådgivning afmyndigheder, tæt samarbejde med jordbrugs- og fødevareerhvervet samt innovation ogteknologioverførsel til erhverv og samfund.

DJF kommer fortsat til at have tætte relationer til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og ministeriets styrelser som leverandør af forskningsbaseret rådgivning af myndighederne.

Samtidig med DJF's integration i Aarhus Universitet bliver Tystofte Forsøgsstation overført til Plantedirektoratet.

Placeringen som fakultet ved Aarhus Universitet indebærer, at DJF får undervisning afuniversitetsstuderende og forskeruddannelse som en ny og vigtig opgave.

Fakultetet skalselvstændigt og i samarbejde med andre fakulteter udbyde kurser og undervisningsprogrammer tilde studerende.