Den danske ambassade i Østrig har valgt at bruge Agromek-udstillingen i januar som udstillingsvindue for danske virksomheders eksportmuligheder til alpe-landet.

I en meddelelse til udstillerne henleder ambassaden opmærksomheden på potentialet i landbrugsmarkedet i Østrig.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Ikke alene importerer Østrig mange delvist og helt forarbejdede landbrugsprodukter, men landet efterspørger også materiel til forarbejdning af egne produkter og landbrugsjord, skriver den danske ambassade.

- Østrig kan desuden også ses som vejen ind til de nye EU-lande mod øst, der har en stor landbrugssektor, og landet drager allerede nu fordel af den øgede efterspørgsel. Denne spås generelt at ville øges markant de næste årtier som følge af stigende velstand og særdeles gunstige landbrugsforhold såsom et varmere klima og frugtbar jord. 

Ambassaden har to eksportrådgivere til stede på Agromek, hvor de vil kunne oplyse om mulighederne og forholdene i Østrig