Abonnementsartikel

Øget nitratindhold og fund af pesticider har i de senere år forringet kvaliteten af det danske grundvand.

- De danske grundvandsressourcer er sårbare og skal derfor beskyttes mod forureninger, hvis vi også i fremtiden skal kunne sikre grundvandet som en ren drikkevandsressource, mener vandværket Viborg Vand A/S, som er et datterselskab under Energi Viborg A/S.

Artiklen fortsætter efter annoncen

En af metoderne til at sikre drikkevandet er at plante skov i de områder, grundvandet nedsiver.

Det begyndte Viborg Vand på i sæsonen 2004-2005. Omkring 70 hektar landbrugsarealer er allerede købt og tilplantet med skov. I denne måned skal endnu ni hektar skov tilplantes.

Nye aftaler

- Vi har gennem mange år haft et ønske om at finde en permanent løsning til sikring af rent drikkevand i kommunen. Så da vi i 2003 fik mulighed for at købe 42 hektar landbrugsjord, der lå midt i vores indvindingsområde, slog vi til, siger Palle F. Holm, direktør, Viborg Vand.

- Siden da har flere lodsejere i området solgt deres jord fra til os, så i dag har vi plantet cirka 70 hektar landbrugsjord til med skov.

- Med tiden håber jeg, at vi kommer til at eje alle de 350 hektar landbrugsjord, der ligger inden for vores vandindvindingsområde, siger Palle F. Holm.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Viborg Vand vil helst selv eje sine skovarealer, men den mulighed ligger ikke altid ligefor. Derfor må andre metoder i brug.

Nu har Viborg Vand fået mulighed for at indgå en skovrejsningsaftale med en lodsejer, hvis jord ligger inden for indvindingsområdet og op ad det område, hvor Viborg Vand før har plantet skov.

Aftalen er, at de ni hektar jord, som lodsejeren ejer, nu bliver tilplantet med skov. Da skoven bliver plantet med tilskud fra staten, bliver arealet pålagt fredskovspligt. På denne måde kan Viborg Vand sikre, at arealerne altid vil forblive skov og fremover skal plejes uden brug af sprøjtemidler.

HedeDanmark står for tilplantningen af den nye skov. Plantearbejdet vil ske i december måned i år.