De 69.000 landmænd, som for nogle måneder siden fik en opkrævning ind ad døren til implementeringen af de nye EU-regler om fodersikkerhed, får nu endnu en kuvert ind gennem brevsprækken.

Denne gang skal der ikke betales. Men i stedet indeholder brevet password til netudgaven af en ny hjemmeside, hvor landmanden kan indberette de årlige oplysninger om husdyr og foderforbrug samt gødningsregnskab i den nye fælles Gødnings- og Husdyrindberetningen (GHI).

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fra 15. december kan landmændene eller deres konsulenter gå på ind på www.landbrugsindberetning.dk 15.og indtaste data.

Samtidig er der et almindeligt papirskema i brevet til de brugere, der foretrækker det, samt en udførlig vejledning.

Den elektroniske indberetning guider brugerne gennem en husdyrdel og udregner og udfylder så automatisk husdyrgødningsproduktionen i gødningsregnskabet.

Planteavlere, der vælger at indberette online, bliver ført uden om husdyrdelen direkte til et enklere gødningsregnskab.

Både i online-formularerne og i de papirskemaer, som alle landmænd modtager, er en lang række oplysninger fortrykt. Det gælder eksempelvis det seneste antal indberettede dyr til Det Centrale Husdyrregister (CHR) og indkøb af handelsgødning hos de danske leverandører.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For at sikre større åbenhed om forbruget af gødning vil alle gødningsregnskaber være tilgængelige på internettet fra årsskiftet 2007/2008.

Hvad enten brugerne foretrækker online-løsningen eller at udfylde papirskemaet, er fristen for at indsende oplysningerne til Plantedirektoratet og Fødevarestyrelsen 31. marts 2007.