Abonnementsartikel

De danske gravhøje, som findes i stort antal i Viborg Amt, er for langt de flestes vedkommende placeret på dyrkede marker. Det betyder, at landmændene skal sørge for at køre uden om de historiske mindesmærker, men det er ikke alle, der er lige gode til at holde ploven uden for den lovbestemte to meter dyrkningsfri zone, der er ved højenes fod.

Viborg Amts stikprøve sidste år viste, at landbrugsmaskinerne kom for tæt på 75 procent af de beskyttede gravhøje i dyrkede marker. Amtet har kontaktet de berørte landmænd og kan nu konstatere, at forholdene er bragt i orden ved de fleste af de, der blev besigtiget i 2005. Det skriver Viborg Amt i en pressemeddelelse.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Der er dog stadig mange beskyttede gravhøje, hvor den lovpligtige afstand ikke er overholdt.

- Det er positivt, at landmændene nu holder afstand til stort set alle de høje, der indgik i stikprøven i 2005. Men det er ikke godt nok.

- Når man bevæger sig rundt i landskabet, kan man jo ved selvsyn konstatere, at der stadig er mange landmænd, der ikke tager tilstrækkeligt hensyn til gravhøjene, siger Bjørn Westh, der er formand for amtets Udvalg for Miljø og Teknik.

Fra 1. januar er det Kulturarvsstyrelsen, der overtager amtets opgave med at føre tilsyn med to meter bræmmerne.