Abonnementsartikel

Det er nu muligt at få tilsendt en SMS, hvis der er optræk til sygdom blandt svinene. Denne nyhed har fået en stjerne på Agromek.

Nyheden kommer fra Skov A/S, der har videreudviklet FarmWatch til også at kunne sende en SMS, når systemet har registreret noget unormalt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

FarmWatch registrerer vandforbruget i de enkelte sektioner i svinestaldene. Det registrerede forbrug sammenholdes med det forventede forbrug, og hvis der er for stor difference, er det tegn på begyndende sygdom i besætningen.

Differencen måles for hver time, og der kan derfor gribes ind meget hurtigt i sygdomsforløbet. Det medfører besparelser på medicinforbruget, og tilvæksten bliver ikke hæmmet i samme grad, som når der først reageres ved synlig sygdom. Også dødeligheden kan holdes på et lavere niveau.

Forsøg viser, at FarmWatch registrerer en begyndende diarré 12-24 timer før, symptomerne er synlige i stalden, og udsendelse af en SMS sikrer, at svineproducenter bliver varslet, så snart computeren har registreret en sygdom i anmarch.

Decentral styring og central overvågning

Der er sjældent behov for samme luftrensningsintensitet i alle staldafsnittene i en svinestald. Derfor har Skov A/S udviklet en decentral styring, så der sker en optimal luftrensning i de enkelte afsnit, men så rensningen også kan slukkes i staldafsnit, hvor der ingen dyr er.

Den decentrale styring, DOL 256 AirClean er udviklet til Skovs modulbaserede biologiske luftrensningsanlæg, Farm Airclean, og er en af de nyheder, der har fået en Agromek-stjerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Styringen er gjort meget enkel og viser kun de data, som producenten har allermest brug for. Det er blandt andet, om luftrensemodulet er i drift, og om filtervaskeren er aktiv. Desuden giver den et overblik over vandforbrug, driftstid og tryktab over filtrene.

Farm AirClean, der er en del af managementprogrammet FarmOnline, giver mulighed for central overvågning, så rensedata fra alle moduler kan ses på en internetopkoblet pc eller via en PDA.

Data kan yderligere vises i en døgnrapport eller en år-til-dato rapport, og de samlede data kan overfor myndighederne være dokumentation for rensning af staldluften.