Abonnementsartikel

Lov om miljøgodkendelse med videre af husdyrbrug er blevet vedtaget af et flertal i Folketinget. Eneste betydende ændring i loven er, at forhåndsanmeldelse efter § 29 kan ske indtil 1. marts 2007, som allerede meddelt, skriver landbrugsinfo.dk.

Forhåndsanmeldelse efter § 30 for ændret dyrehold i eksisterende anlæg skal fortsat være afklaret inden 1. januar 2007. For anmeldelse senere end 15. december 2006 betyder det, at kommunen skal godkende anmeldelsen, idet 14 dages kriteriet for "ikke afgørelse" udløber efter 1. januar 2007.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Yderligere detaljer omkring loven kan findes på www.landbrugsinfo.dk.