Abonnementsartikel

VetInfo oplyser, at et ekspertpanel under EU vurderer, at en betydelig indsats er påkrævet, før zoonosesituationen er tilfredsstillende i EU.

Panelet anser blandt andet Listeria og Toxoplasma for betydelige problemer og foreslår iværksættelse af en tæt overvågning af antibiotikaforbruget i EU.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ekspertpanelet, der er nedsat under EU’s agentur for fødevaresikkerhed European Food Safety Authority, EFSA, har for første gang udarbejdet konkrete anbefalinger for, hvorledes EU skal prioritere den samlede indsats på hele zoonoseområdet.

I rapporten Review of the Community Summary Report on Zoonoses af 9. november 2006 gennemgår EFSA’s ekspertpanel for fødevaresikkerhed den aktuelle zoonosesituation i EU og konkluderer, at der fortsat er brug for en betydelig indsats før en tilfredsstillende situation er opnået i hele EU-området.

Listeria monocytogenes

Infektioner med Listeria monocytogenes var ansvarlig for 107 registrerede dødsfald ud af i alt 1.267 cases i 2004. Dødelighedsraten er dermed oppe på hele 8 procent. EFSA anser derfor Listeria for et væsentligt problem i EU.

Der er et betydeligt behov for at få strammet op på de hygiejniske processer ved produktion af risikoprodukter som bløde oste, kødprodukter og røget fisk - typisk laks.

Toxoplasma

Parasitten Toxoplasma gondii anses for den hyppigst forekommende zoonotiske parasit hos mennesker i EU. Såfremt kvinder smittes første gang under graviditeten kan toxoplasma medføre abort eller svære hjerneskader hos det ufødte barn. Personer med svækket immunsystem kan ligeledes blive dødeligt syge af en toxoplasmainfektion.

Artiklen fortsætter efter annoncen

EFSA vurderer, at toxoplasma har en langt større betydning i EU end hidtil antaget, idet mange tilfælde ikke diagnosticeres eller rapporteres. Det anbefales derfor, at EU iværksætter massive informationskampagner overfor, især kvinder i den fødedygtige alder, og personer med svækket immunsystem. Risikofaktorerne er:

Kontakt med kattegødning

Jord forurenet med kattegødning

Jordforurenet grønsager

Utilstrækkeligt varmebehandlet lamme-, fåre og svinekød

Artiklen fortsætter efter annoncen

Let konserverede/marinerede kødprodukter med lamme-, fåre- og svinekød.

Helt konkret skal gravide kvinder undgå kontakt med kattegødning og kun anvende kød og kødprodukter, der først har været nedfrosset til minus 20 grader i minimum et døgns tid. Nedfrysningen inaktiverer Toxoplasma i kødet.

Antibiotikaresistens og ansvarlig brug af antibiotika

EFSA har påvist en stigende forekomst af antibiotikaresistente zoonotiske bakterier i stort set alle EU-lande. Det vækker især bekymring, at der ses en stigende forekomst af flourokinolon og gentamycin resistente Salmonella og Campylobacter.

Det anbefales, at indføre en tæt overvågning af antibiotikaforbruget til husdyr i EU og udarbejde konkrete retningslinier for ansvarligt brug af antibiotika. Yderligere resistens overfor fluorokinoloner bør så vidt muligt forhindres.

EFSA ligger sig hermed tæt op af den danske model med VETSTAT og en restriktiv anvendelse af fluorokinoler til produktionsdyr.