Abonnementsartikel

Dlf-trifoliums nye sorter tegner til at blive en succes. Høsteresultatet fra 2006 viser nemlig, at udbyttet var særdeles tilfredsstillende.

- I rødsvingel har høstudbyttet ligget 20 procent højere end flere andre konkurrenter, og vi har høstet over 1.300 kg pr. hektar i gennemsnit, siger Anders Mondrup, avlsdirektør i DLF-TRIFOLIUM, Roskilde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det viser det foreløbige landsresultat for høst 2006, som er offentliggjort af Plantedirektoratet med baggrund i indberetninger fra frøfirmaerne pr. 1. november.

- I netop rødsvingel har vi været igennem en ganske betydelig og bevidst omlægning af vort produktion og udlæg mod sorter med et højt udbyttepotentiale, forklarer Anders Mondrup.

Han vurderer, at stigende kornpriser hurtigere gør frøavlen mindre rentabel i forhold til korn i blandt andet Holland, Frankrig og Tyskland end i Danmark. Dermed vil frøavleren nede i Europa tidligere vælge kornproduktion til og frøavl fra, når kornprisen stiger, end den danske frøavler vil.