Abonnementsartikel

S.A.B. A.m.b.A. Landbrugets Andel med udgangspunkt i Skamby på Fyn har de seneste fem år haft konstant vækst – baggrunden er en helt klar virksomhedsfilosofi, der omfatter alt fra produkter over medarbejdere til andelshavernes interesser

Markedet for foderstoffer har de senere år været præget af en særdeles stærk konkurrence, og alle aktører har kæmpet for enten at fastholde eller gerne øge deres markedsandele.

Efter det privatejede KFK blev slagtet og delt mellem flere andelsejede foderstofforeninger, har det været landmændene selv via deres andelsselskaber, som har siddet på hovedparten af markedet for foderstoffer, råvarer, gødning og planteværn.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er med andre ord ofte landmænd, som kæmper mod landmænd om at få netop deres foderstofforening konsolideret og styrket – og konkurrencen på både pris og kvalitet har været med til at skabe en bedre bundlinje hjemme på bedrifterne.

Det siger imidlertid sig selv, at ikke alle aktører kan vinde i et marked, som falder cirka fem procent i omsætning om året – der vil også blive tabere.

Blandt vinderne er fynske S.A.B. med hjemsted på Nordfyn.

Konstant vækst

S.A.B. var ikke med, da et konsortium bestående af otte danske grovvarevirksomheder købte KFK pr. 30. september 2002.

Så den konstante vækst, S.A.B. har oplevet siden 2001, har været baseret på egen kraft og fusion med tre andre medlemmer af den lokale andel, nemlig Stenstrup Lunde Lokalforening på Fyn i 2002 og Vallekilde-Hørve Grovvare Andelsselskab på Sjælland i 2005. Tilbage i 2000 fusionerede S.A.B. med Egtved Andels Grovvareforening, som gav en bastion i det jyske.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Med fusionen i 2005 blev S.A.B. landsdækkende med afdelinger på Sjælland, på Fyn og i Jylland.

I 2006 kom der også vækst som følge af købet af den private grovvarehandel Carl Rasmussen & Hempler A/S.

Den konstante vækst er dog ikke udelukkende sket som følge af fusioner og opkøb, men også ved at vinde markedsandele fra andre i markedet.

Runder en milliard

Sammenlagt har de fusionerede forretninger bidraget med cirka 400 millioner kroner til den årlige omsætning, der i 2005 blev 691 millioner kroner, og i 2006 når den tæt på 850 millioner kroner.

Væksten er særligt kommet som følge af øget modtagelse af korn og øget fremstilling af foderblandinger – men såsæd og gødning har også haft en pæn vækst. Udviklingen i såvel kg som kroner fremgår af tabellen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- For 2007 budgetterer vi med at runde en milliard kroner i årlig omsætning, forklarer Bent Juul Jørgensen. Han overtog titlen som direktør ved indgangen til 2001. Dengang med et underskud på 14,5 millioner kroner i 2000-regnskabet, hvor omsætningen var 407 millioner kroner.

Og allerede på daværende tidspunkt blev en del af skylden for underskuddet lagt på den forstærkede konkurrence i markedet for grovvarer.

Med andre ord er S.A.B. siden 2000 vokset med cirka 200 millioner kroner i årlig omsætning ved egen kraft – altså ved at æde markedsandele fra andre aktører på det økonomisk set svagt faldende marked.

Overskud hvert år

Bent Juul Jørgensen var ikke i tvivl om, at han i 2001 kom ind i en forretning, som var på hælene rent økonomisk.

På daværende tidspunkt troede han også, at hans første år, 2001, ville ende med et underskud. Men sådan blev det ikke.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I stedet gik S.A.B. ud af 2001 med et årsresultat på 448.000 kroner, og en egenkapital på knapt 80 millioner kroner.

Siden er det kun gået fremad, for i 2002 var årets resultat 4,9 millioner kroner, og der kunne lægges yderligere cirka fem millioner kroner på egenkapitalen. Og i alle årene siden har der været overskud.

Egenkapital på navn

Ved udgangen af 2005 var egenkapitalen oppe på knap 118 millioner kroner. Mere interessant for andelshaverne er det faktum, at en stadig større del af egenkapitalen er noteret på navn – og det er dermed en pæn sum penge, andelshaverne kan tage med sig, når de ophører med at være medlem.

- Vores folkevalgte bestyrelse har besluttet, at en større del af vores egenkapital skal være noteret på navn. Derfor har vi nu godt 70 millioner kroner på navn og godt 47 millioner ufordelt egenkapital. Den sidstnævnte skal fremover fortsat være på et niveau, så foreningen har strategiske muligheder for at forfølge sine mål om vækst.

- Det ser jeg som en fordel for landmændene, påpeger Bent Juul Jørgensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Størsteparten af tilvæksten i egenkapitalen kommer fra værditilvæksten i S.A.B. og ikke fra den løbende drift.

Opererer med nettopriser

I de andelsejede foderstofforeninger er der forskellig politik med hensyn til prissætningen.

- Vi kører med nettopriser, og vi udbetaler derfor ikke bonus af omsætningen, fortæller Bent Juul Jørgensen.

Der er således ikke grund til at spekulere i, hvad andelshaverne kan hente ved årets afslutning hos S.A.B., der dog i 2005 overførte en del af sit overskud til den navnenoterede egenkapital og samtidig flyttede 25 millioner kroner fra den ufordelte til den navnenoterede kapital.

I stedet for at give bonus arbejder S.A.B. hårdt på at være konkurrencedygtig på nu-og-her priserne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Og det ser ud til at være lykkedes at få priserne banket ned på et attraktivt niveau for vores landmænd, mener Bent Juul Jørgensen.

Billigere foder

Et af de steder, hvor der er sket noget de senere år, er prisen på fremstilling af foder.

- Siden 2001 har vi sænket omkostningen til fremstilling af foder med mere end to kroner pr. 100 kg.

- En af årsagerne til, at det kan lade sig gøre, er, at vi har en moderne fabrik, der kører 100 procent seks dage om ugen.

- For at nå det har vi ganske vist måtte lukke en anden fabrik med en kapacitet på 80.000 ton årligt, forklarer Bent Juul Jørgensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men det kunne betale sig at lukke fabrikken i stedet for at køre med overkapacitet.

Store investeringer

I det hele taget har bestyrelsen i S.A.B. bakket op om, at det har været på sin plads at investere hårdt siden 2001.

De seneste seks år er der således brugt 160 millioner kroner på bygninger og teknik udover de aktiver, der er kommet til som følge af fusioner og opkøb.

- Blandt andet byggede vi i 2005 nye kontorfaciliteter i Skamby, hvor vi i 2006 også byggede en ny kornhal til 23.000 ton og råvaresiloer, begge med påslag, til en samlet byggesum af 32 millioner kroner, fortæller Bent Juul Jørgensen.

Der er også investeret i en moderne lastbilpark på 15 vogne, som hver køres af to mand, så de også kan køre seks dage om ugen.