Abonnementsartikel

Økologerne i Dansk Landbrug og Økologisk Landsforening er kommet op at strides om, hvorvidt der er penge til at omlægge mere end de 153.000 hektar, der er allerede er økologiske drevet i Danmark

Sandt eller falskt?

Det er umiddelbart svært at gennemskue konsekvenserne af den økopakke til en samlet værdi af 1,1 milliard kroner, som regeringen sammen med Dansk Folkeparti virkeliggjorde 15. november 2006 – i al fald når det gælder mulighederne for i de kommende to år at omlægge flere hektarer end de 153.000, som de autoriserede økologer driver nu.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Fra Dansk Landbrugs Økologiudvalg ved dets næstformand, Johannes Nebel, er budskabet, at der kun er penge til at omlægge yderligere 291 hektar i 2008 og slet ikke penge nok til det Miljøbetingede tilskud (MB) i 2008, som der skal søges om i 2007. Det fremgår af et indlæg, han har skrevet i fagbladet Økologisk Jordbrug 15. december 2006.

Midler kan flyttes

Maskinbladet har forelagt disse budskaber for Hans Jørgen Langfrits, souschef for Miljø- og Økologikontoret i Direktoratet for FødevareErhverv (DFFE).

- Det er ikke korrekt, at der mangler penge til MB-tilskuddet i 2008. Men det er rigtigt, at der på nuværende tidspunkt kun er penge til omlægning af yderligere 291 hektar i 2008, forklarer han.

Hans Jørgen Langfrits peger dog på, at der desuden er afsat penge til omlægning af yderligere 5.957 hektar i 2007 – det vil sige omlægning og økologisk drift med en tilsagnsperiode, der går fra 1. september 2007 til 31. august 2012. Dette under forudsætning af, at alle de nuværende autoriserede økologer vælger at gentegne deres tilsagn i såvel 2007 som 2008.

Såfremt der falder økologer fra, vil der være yderligere penge til nye øko-hektarer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Hertil kommer, at der også er mulighed for at overflytte ubrugte midler fra andre konti i Landdistriktsmidlerne, hvis der bliver behov for omlægning af endnu flere hektarer end dem, der er plads til i de nuværende rammer, siger Hans Jørgen Langfrits til Maskinbladet.

Usikkerhed skader

Hos Økologisk Landsforening, der har været en meget aktiv part i forhandlingerne af økopakken, er direktør Paul Holmbeck ked af den usikkerhed, der kan blive skabt.

- Vi har ikke brug for at skabe usikkerhed, men for at få mere jord omlagt til økologisk drift, siger han.

Helst ser han, at der i de kommende år bliver omlagt 10.000 hektar eller mere hvert af årene.

- Og jeg er sikker på, at der er politisk vilje til at finde de midler, der skal til.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg mener, at politikerne allerede har givet udtryk for, at de nok skal finde pengene.

- Desuden vil det ikke være politisk holdbart, hvis der skal siges nej til at lægge om, fordi der ikke er tilstrækkeligt med penge, mener Paul Holmbeck.

Han påpeger, at der i økopakken heller ikke er afsat midler til Økologisk Landsforening, som påstået af Johannes Nebel i hans indlæg i Økologisk Jordbrug.

- Jeg vil gå så vidt som at sige, at der i Dansk Landbrugs Økologiudvalg mangler forståelse for den nuværende politiske situation, når man prøver på at skabe usikkerhed om mulighederne for omlægning med tilskud, fastslår han.

53.400 ha udløber

I DFFE har man set på antal økologisk drevne hektarer, hvor tilsagnet udløber i henholdsvis 2007 og 2008.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I 2007 drejer det sig om 22.097 hektar og i 2008 om 31.323 hektar.

Det er kun autoriserede økologer, får tilskud til omlægning, og de har samtidig første prioritet til MB-tilskuddet, som også kan gives til konventionelle landmænd på særlige betingelser.

Tilskudssatserne under den nye programperiode er politisk fastsat til henholdsvis i alt 2.400 kroner pr. hektar for den første fem-årige periode plus 750 kroner pr. hektar hvert år.

De 2.400 kroner fordeles med 1.050 hvert år i de to første år og 100 kroner pr. år i de sidste tre år af tilsagnsperioden.

Med en ramme på i alt 111 millioner kroner pr. år i 2007 og 2008 plus tilbageførte 8,5 millioner kroner for 2007 og 8,25 millioner kroner i 2008 bliver der plads til den nævnte omlægning af yderligere cirka 3.000 hektar i 2007 og cirka 300 hektar i 2008, har DFFE beregnet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ifølge den seneste prognose for omlægning af arealer til økologi, er der en forventet tilgang på godt 5.000 ha i 2007, hvilket der altså er god plads til at imødekomme med tilsagn inden for den afsatte ramme.

For 2008 er det endnu uvist, hvor stort et areal, det økologisk drevne areal eventuelt udvides med.

Pengene kan flyttes

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der i Finansloven er en generel adgang for ministeren til at omfordele uforbrugte tilsagnsmidler mellem de forskellige konti og år under Landdistriktsprogrammet.

Det vil sige, at opstår der et særligt behov for ekstra midler til at imødekomme ansøgninger om tilsagn fra eksempelvis økologer i 2008, har ministeren adgang til at omfordele uforbrugte midler fra andre konti under programmet.