Abonnementsartikel

Tidligere forstander Karl G. Klausen, Forskningscenter Bygholm, døde 3. januar 2007 i en alder af 83 år.

Han blev agronom fra Landbohøjskolen i 1951, og bortset fra en kort tid som lærer ved Kjærgaard Landbrugsskole og maskinkonsulent ved Ribe amts Vestre Landboforening var Klausen ansat ved forskningscenter Bygholm i hele sin karriere.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Først som videnskabelig assistent, senere som afdelingsleder 1958 - 1972, dernæst konstitueret forstander 1972-1978 ved Statens Redskabsprøver (SR) og sluttelig forstander for den nydannede institution Statens Jordbrugstekniske Forsøg (SjF) i 1978 og indtil sin pensionering i1988.

K.G. Klausen var således med i hele efterkrigstidens landbrugsmekanisering. Det var på et tidspunkt, hvor landbruget bestod af et meget stort antal mindre og større landbrug og hvor der var et stort antal virksomheder som fremstillede redskaber og maskiner til landbruget.

Man kan med en vis ret sige, at hver egn var selvforsynede med redskaber og maskiner, men af forskellig konstruktion og kvalitet. Det blev derfor opfattet som en samfundsopgave at der skulle foretages en grundig vurdering af dette udstyr, hvorfor Statens Redskabsprøver blev flyttet fra Sjælland til bedre og mere rummelige faciliteter på Bygholm i 1949.

K.G. Klausen vil blive mindet som et meget, varmt, hjælpsomt, samvittighedsfuldt og energisk menneske.