Abonnementsartikel

Arla Foods’ formand udtrykker forsigtig optimisme, efter det er offentliggjort, at årsresultatet for 2006 blev på 933 millioner kroner.

Det er betydeligt bedre end foverntet selv efter nedjusteringerne som følge af boykotten i Mellemøsten. Resultatet er væsentligt påvirket af ekstraordinære indtægter, skriver Arla i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Repræsentantskabet skal på sit møde 14.-15. marts godkende bestyrelsens forslag til resultatdisponering, som indebærer en samlet Arla indtjening på 226,66 pr. kg andelshavermælk.

Konsekvenserne af forbrugerboykotten i Mellemøsten i årets begyndelse vurderes at have påvirket andelshavernes indtjening med 450 millioner kroner, men tabet er modsvaret af ekstraordinære indtægter ved frasalg af virksomheder og ejendomme.

- Alt taget i betragtning, og her tænker jeg især på den omfattende og uforudsete forbrugerboykot i Mellemøsten, kan vi erklære os tilfredse med årets resultat, siger Knud Erik Jensen, bestyrelsesformand for Arla Foods.

Han tilføjer, at EU's landbrugsreform fortsat har negativ indvirkning på resultatet.

- Med hensyn til Mellemøsten er vi kommet lidt dårligere ud, end vi estimerede i foråret.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Alene det, at vi er tilbage i Mellemøsten og forventer at være tilbage på vores tidligere niveau ved slutningen af 2007, giver dog grund for at udtrykke forsigtig optimisme, siger Knud Erik Jensen.

Reducerede omkostninger

En række beparelsesprogrammer har medvirket til at reducere omkostningerne væsentligt. Omvendt har den fortsatte reduktion i eksportstøtte fra EU og stigende konkurrence på hjemmemarkeder og i Europa påvirket det samlede resultat negativt.

Den negative udvikling i årets første måneder gav anledning til at Arla Foods 1. april nedsatte acontobetalingen til andelshaverne, som bidrager til nettoresultatet med cirka 155 millioner kroner. Dertil kommer ekstraordinære indtægter som blandt andet frasalg af virksomheder, som også har bidraget til resultatet.

Adm. direktør Peder Tuborgh konstaterer, at resultatet af den primære drift afviger betydeligt fra budgettet på grund af Mellemøstboykotten og konkurrencesitiautionen i Europa i øvrigt.

- Det kan vi isoleret set ikke være tilfredse med. Men samlet set er resultatet tilfredsstillende.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er glædeligt, at selskabet har haft kræfter til at komme tilbage på markedet i Mellemøsten og til at gennemføre strategiplanen som planlagt.

- Strategien indebærer en fortsat styrkelse af kerneforretningen samt frasalg af ikke-kernevirksomheder. Begge forhold har påvirket resultatet, siger Peder Tuborgh.