Abonnementsartikel

Byggeri skal forhåndsanmeldes til de nye kommuner inden 1. marts 2007, for ikke at blive omfattet af den nye lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug.

Det drejer sig især om staldbyggeri, gyllebeholdere med videre, som tidligere er godkendt af amtet og kommunen med hensyn til miljøforholdene, men hvor der endnu ikke er indsendt konstruktionstegninger med mere.

Artiklen fortsætter efter annoncen

En forhåndsanmeldelse skal blandt andet indeholde konstruktionstegninger, dokumentation for at fundamenterne udføres i egnet materiale, der er tæt og kan modstå fugt. Der skal også redegøres for afstanden fra bygningen til vandløb, dræn, søer, naboskel, beboelse, veje med videre.

Der kan ikke anmeldes udvidelser eller ændringer af dyreholdet. Der kan heller ikke anmeldes byggeri, der kræver landzonetilladelse eller dispensation fra Husdyrgødningsbekendtgørelsens afstandskrav. Den slags ændringer af anlægget vil kræve en godkendelse eller tilladelse efter den nye procedure, hvor der søges via en ansøgningsportal på internettet.

Baggrunden for, at byggeri kan forhåndsanmeldes frem til 1. marts 2007, er, at der i sidste øjeblik blev indføjet en lempelse af overgangsreglerne i den nye lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, som blev vedtaget 15. december 2006.