Abonnementsartikel

Forholdene i svensk landbrug ligner de danske på de fleste områder, men der er undtagelser, der kan gøre det interessant at etablere sig i svensk landbrug

Forbuds-Sverige er måske ikke så restriktivt et sted at drive landbrug, som vanetænkende danskere umiddelbart kunne tro.

Ejendomsskat af landbrugsjord og -bygninger er de svenske landmænd således forskånet for. Heller ikke begrænsninger i kvælstoftildelingen kender svenskerne til. Til gengæld har de fokus på fosforudledningen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Men de kan tilføre hveden den kvælstof, der skal til for at avle brødkorn, fastslog Paw Mathiesen tirsdag på et informationsmøde arrangeret af Dansk landbrugsrådgivning på Agromek.

Paw Mathiesen er projektleder i LRF Konsult, der blandt andet rådgiver potentielle købere og formidler svenske landbrug til udlændinge, og han er Landbrugrådgivningens samarbejdspartner i vejledningen af danske landmænd, der overvejer at etablere sig i Sverige ved enten at flytte dertil eller ved blot at købe et landbrug.

Det er nemlig muligt at købe et landbrug i Sverige uden også at skulle flytte dertil. Kun i tyndt befolkede områder er der ”glesbygd”, hvor der er bopælspligt.

Stor interesse

Informationsmødet om de svenske muligheder var særdeles velbesøgt, og der var efterfølgende stor spørgelyst om de svenske forhold.

Blandt andet var der fokus på de svenske miljøregler.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Normen er en tildeling af 22 kg fosfor pr. hektar, men er man fosfor-effektiv i sin produktion, kan mængden øges. Der er dog også følsomme områder, hvor der er særlige regler for fosfortildelingen, oplyste Paw Mathiesen.

Om velfærdsregler sagde projektlederen:

- Søerne skal i princippet være løsgående, men de må fikseres i en kortere tid, men ikke som standard.