Danish Crown opfordrer til en større indsats mod skuldersår.

Søer der har eller er ved at få et skuldersår af grad 3-4 bør aflives.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Er man i tvivl, bør man straks isolere soen i en sygesti og kontakte besætningsdyrlægen. Dyrlægen kan vurdere om søer med skuldersår er behandlingsegnede, slagteegnede eller om de bør aflives. Uanset om skuldersåret er afhelet eller ej.

Ved vurderingen bør man registrere soens nummer/øremærke og dato. Og det er vigtigt, at dyrlægen skriver under på, om soens skuldersår er vurderet til grad 1 eller 2.

Se eventuelt skuldersårsmanualen på www.infosvin.dk

Det er aftalt mellem Danish Crowns soslagterier i Skærbæk og Sæby og DSP, at søer der er vurderet af besætningsdyrlægen og mærket med tydelig sort farve vil blive fulgt individuelt helt til slagtesynet.

Ved modtagelsen bliver soen håndteret særskilt og der bliver givet en tilbage­melding til leverandøren med soens nummer og hvordan skuldersåret er vurderet ved slagtesynet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Proceduren er:

- Søerne mærkes kraftigt op med sort Roll-on tatover-farve, der kan fås hos Hatting - KS. Søerne skal også være forsynet med et øremærke med tydeligt chr-nummer og sonummer.

- Søerne tilmeldes på normal vis, men vognmanden skal have besked om antallet af søer med skuldersår, der ønskes leveret.

Ordningen ændrer ikke ved, at alvorlige skuldersår bliver politianmeldt. Ordningen giver alene mulighed for at få en tilbagemelding på den enkelte so, oplyser Danish Crown.