Danish Crown oplyser, at Det Veterinære Sundhedsråd udtaler, at for mange grise sendes til slagtning med navle- eller lyskebrok og lignende.

Grise, der burde have været aflivet inden, men hvor det daglige tilsyn har svigtet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Rådet finder det dyreværnsmæssigt kritisabelt. Derfor ønsker Rådet blandt andet gennem et samarbejde mellem besætningsdyrlæge, svineproducent og transportør, at den enkelte producent ved en samlet transport af et større antal i øvrigt transportegnede grise med brok, på en forsvarlig måde kan få sådanne grise leveret til slagteriet.

Rådet finder, at det vil kunne reducere antallet af kritisable leverancer af enkeltdyr. Rådet vurderer broksække større end 15 cm i diameter som værende store brok.

Det Veterinære Sundhedsråd kommer derfor blandt andet med følgende anvisninger:

- Inden transport af en gris med brok skal der i besætningen foretages en vurdering af dens transportegnethed.

-Slagtesvin med store brok med sår­dannelser på broksækken, grise med bevægelseshæmning samt grise med påvirket almentilstand eller tegn på anses for uegnede til transport. Sådanne grise skal afvises inden transporten og aflives i besætningen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

-Alle grise skal ved læsningen inspiceres af transportøren, så ikke-transportegnede dyr kan udpeges. I udleveringsfolden skal grise med store brok isoleres i et særligt aflukke.

-Rådet finder, at grise med store brok, såfremt de af ejer/chauffør vurderes at være transportegnede, skal transporteres adskilt fra andre dyr på vognen, således at dyreværnsmæssigt kritisable situationer undgås.

- I tilfælde, hvor der fra en besætning ønskes leveret et større antal grise med store brok til slagtning, finder Rådet, at transport kan finde sted, hvis en dyrlæge på baggrund af en grundig undersøgelse af grisene i ugen før transporten ved sin skriftlige tilladelse indestår for, at hvert enkelt dyr er transportegnet.

I sådanne tilfælde skal dyrene transporteres med maksimalt fem grise i hvert aflukke på vognen og med et ekstra tykt lag strøelse og ekstra gode pladsforhold.