Abonnementsartikel

Det nye år byder på en masse nye støtteordninger indenfor innovation og forskning, og det er ordninger, som også kan komme landbrugs- og fødevarebranchen til gode. Både Fødevareministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Videnskabsministeriet og Højteknologifonden har ordninger, hvor fødevarer vil blive prioriteret højt.

Fra Fødevareministeriet er der, ud over Innovationsloven, også Landdistriktsprogrammet, hvorfra der over de næste år vil blive udbudt mange ordninger. I Økonomi- og Erhvervsministeriet vil der i år komme et program for brugerdreven innovation. I Videnskabsministeriet har de Strategiske Forskningsråd fokus på fødevarer/sundhed, på bæredygtig husdyrproduktion og på bioenergi.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

I Rådet for Teknologi og Innovation udbydes blandt andet ordninger med erhvervs Ph.D.- studerende, regionale videnpiloter og innovationskonsortier. Højteknologifonden har netop udbudt ny ansøgningsrunde for ansøgninger til Højteknologiske platforme.

Der er frist for indsendelse af interessetilkendegivelser 13. marts 2007.

Endelig er der et program undervejs fra Nordisk ministerråd om Ny Nordisk mad, der også vil blive udbudt i 2007.

Brug Innovationsloven

Innovationsloven blev ændret i 2006, så den nu giver endnu bedre rammer for nytænkning og opfindelser blandt små og store fødevarevirksomheder, landmænd, gartnere og fiskere.

Der ydes støtte til udvikling af nye produkter, nye metoder, nye markeder og nu også til udvikling af virksomhedens innovationsevne. Støtten ydes både til små og store virksomheder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der ydes både støtte til udvikling af fødevarer og jordbrugsbaserede non-food produkter.

For virksomheder ydes der tilskud på 35-50 % afhængig af projektets nyhedsværdi og udviklingsgrad samt projektets muligheder for kommerciel udnyttelse.

I første halvår af 2007 er der ansøgningsfrister for ansøgninger til Direktoratet for FødevareErhverv 12. februar, 26. marts, 8. maj og 8. august.