- Anvendelsesmulighederne synes næsten ubegrænsede, lyder det fra Water Air-Clean, når virksomheden selv skal nævne andre brugere af firmaets luft- og vandrensningsanlæg, end de svineproducenter, virksomheden i første omgang har fokuseret på.

- Vigtige områder er vandrensning på fødevareproducerende virksomheder, rensning af spildevand, rensning af kemisk forurenet grundvand, akvakulturer, luftrensning i stalde og drivhuse samt fjernelse af uønskede lugte og gener fra bakterier og svampesporer, forklarer virksomheden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Firmaet, der begyndte med egen produktion af UV-sterilizere til vandrensning og ozon-generatorer til luft- og vandrensning i 1990'erne, har med hensyn til vandrensning fået en god sparringspartner i Fyns Laksefisk Elseminde - et såkaldt recirkuleret opdrætsanlæg for laksefisk.

Brænder urenheder væk

Lakseriet, som anlægget kaldes i daglig tale, er resultatet af lang tids samarbejde mellem Danmarks Sportsfiskerforbund, Fyns Amt, Odense Kommune og Elseminde Odense Produktionshøjskole, som lakseriet er del af.

Proceduren hos Fyns Laksefisk Elseminde er, at moderfisk fiskes fra de fynske åer. Herefter bringes de til Fyns Laksefisk Elseminde, hvor de stryges for enten æg eller sæd. Moderfiskene sættes igen ud i de vandløb, hvor de blev fanget.

De befrugtede æg placeres i klækkerummet, hvor de udklækkes til blommesæks-yngel. Herefter overføres de til produktionsanlægget. Når fiskene er 4-25 centimeter lange, er de klar til udsætning

For at sende rent, bakteriefrit vand gennem systemet, har Fyns Laksefisk allieret sig med Water Air-Clean.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Fyns Laksefisk har behov for rent vand og en mindre mængde smittekim, og for at løse det behov, blev vi involveret, siger Grev Ulrik af Rosenborg, der hjælper med at markedsføre virksomhedens produkter gennem Rosenborg Agentur.

- Urenheder i vandet "brændes" væk gennem en oxideringsproces, hvor det ekstra iltmolekyle afgives til bakterier, og der dannes ilt og vand, forklarer han.

Mindre forurening

- Reaktionen fra Fyns Laksefisk Elseminde har været gode indtil nu. De har blandt andet fået reduceret kimtallet betydeligt, siger Ulrik af Rosenborg.

Han bakkes op af Lars Bo Rasmussen, der er tekniker på Fyns Laksefisk Elseminde.

- For nogle år siden kunne vi ikke holde vandet rent, og vi døjede en del med gællesvamp hos fiskene, fortæller Lars Bo Rasmussen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Nu kører rensningsanlægget syv-otte timer i døgnet. Vi har det ikke til at køre, mens vi arbejder i de pågældende lokaler. Men de syv-otte timer i døgnet har været tilstrækkelige til at give effekt, siger han.

- Vi har mindre forurening og langt færre svampesporer, fortæller han.

- Desuden har vi installeret et anlæg ved vores lagune, hvor fiskeafføringen bliver samlet. Vi har omkring en million fisk herude, så det bliver til en del afføring. Og anlægget har taget meget af lugten, siger Lars Bo Rasmussen.

- Projektet her hos Fyns Laksefisk Elseminde er et godt eksempel på, at en relativt lille mængde giver en stor effekt. Det er billigt at køre med, og det er let at etablere, siger Ulrik af Rosenborg.

- Men man skal selvfølgelig vide, hvad man har med at gøre, understreger han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Ozon kan jo være farligt i større mængder.

- Men når det tilsættes i vand og i gylle er der ingen grænseværdier, og vi tilfører ikke noget blivende stof ved denne proces, der ender med, at lysozon forvandles til almindelig atmosfærisk ilt, siger Ulrik af Rosenborg.

Muligheder med mink

Water Air-Clean vinder efterhånden bedre indpas på andre områder og på udenlandske markeder, især i Holland, hvor flere minkavlere har taget godt imod systemet.

Herhjemme har Water Air-Clean også flere projekter i gang som følge af efterspørgslen fra minkfoderbranchen, der søger at reducere lugten fra eksempelvis det "halvkedelige" fjerkræfoder.

- Den varme fjerkræmasse lugter en del, så flere foderfabrikker har kontaktet os med henblik på at komme problemet til livs, fortæller Frode Sørensen, den ene ejer af Water Air-Clean.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Virksomheden har installeret lysozonanlæg til rensning af luften i forbindelse med råvaresiloer og frostlagre.

- Vi er i gang med at forhandle med flere minkfoderfabrikker, som oplever problemer med lugtgener, så det er et godt område, siger Frode Sørensen.

Han fortæller desuden, at virksomheden er ved at have godt fat i flere udenlandske markeder.

- I Holland går det meget hurtigt, siger Frode Sørensen.

- Kommunikationen med myndighederne er også gået meget hurtigere i Holland. Her har man ingen problemer med, at vi installerer vores luftrensningsanlæg i produktionshaller, siger han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Den danske grænseværdi for ozon i luften er 0,1 ppm. I Holland er den endnu lavere, nemlig 0,06 ppm. Så længe vi ikke overskrider grænseværdierne, kan man godt have anlægget kørende, hvor der opholder sig mennesker.

- Jeg har selv brugt systemet i min lejlighed i mange år, og det har fungeret fint, pointerer Frode Sørensen.