Abonnementsartikel

Er du en af de mange selvstændigt erhvervsdrivende, der benytter sig af virksomhedsskatteordningen? Så bør du være opmærksom på, at du nu kan spare op i aktier via investeringsforeninger. Det giver dig nemlig mulighed for et højere afkast, end hvis du udelukkende investerer i obligationer.

De cirka 96.000 danskere, som benytter virksomhedsskatteordningen, risikerer hvert år at gå glip af et milliardafkast af deres opsparing.

Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der under virksomhedsskatteordningen er sparet rigtig mange penge op. Penge, som nu gerne må investeres i akkumulerende investeringsbeviser med for eksempel aktier.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Hermed forbedrer du dine afkastmuligheder betragteligt i forhold til investeringer i obligationer eller kontanter på bankbogen.

Alligevel benytter kun et fåtal under virksomhedsskatteordningen sig af denne mulighed.

Lovgivningen spændte ben

Personer, der anvender virksomhedsskatteordningen, har ofte ledig kapital, som skal placeres i en kortere eller længere periode. Og ligesom ved alle andre investeringer, skal også denne kapital investeres bedst muligt.

Skattelovgivningen sætter imidlertid grænser for hvilke typer værdipapirer, du kan købe under virksomhedsskatteordningen. Midlerne kan som hovedregel ikke investeres i aktier, indeksobligationer, uforrentede obligationer, præmieobligationer og udloddende investeringsbeviser.

Før juli 2005 kunne opsparing under virksomhedsskatteordningen kun placeres i bankindeståender eller obligationer. Nu er reglerne imidlertid blevet lempet, og det er blevet muligt at investere i akkumulerende investeringsbeviser.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De nye regler gælder både aktie- og obligationsbaserede afdelinger – samt blandede for den sags skyld ? når blot de er akkumulerende.

Milliard-formue

Det er ikke småbeløb, vi taler om. Renteindtægterne af den samlede formue under virksomhedsskatteordningen beløb sig i 2004 til omkring 2,8 milliarder kroner. Renterne stammer enten fra bankindeståender eller obligationsinvesteringer.

Et forsigtigt bud er derfor, at den samlede formue under ordningen er over 100 milliarder kroner (det svarer til en rentesats på cirka 2,5 procent).

Nu, hvor muligheden for at investere i akkumulerende investeringsbeviser har åbnet sig, er situationen en hel anden. Ved at bruge akkumulerende investeringsbeviser får selvstændigt erhvervsdrivende adgang til aktiemarkederne og de forbedrede langsigtede afkastmuligheder, det giver.

Det kan være en økonomisk gevinst. En analyse viser, at aktier i gennemsnit har givet cirka to procent mere i årligt afkast end obligationer de seneste 100 år.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Mere professionelt

Investerer du via en investeringsforening, kan du altså placere en del af dine midler under virksomhedsskatteordningen i aktier.

Men hvad er en investeringsforening helt præcist, tænker du måske?

Investeringsforeninger er et alternativ til at investere direkte i obligationer og aktier. Vi placerer din opsparing i aktier og obligationer fra hele jordkloden. Dermed opnår du konkurrencedygtige afkast, administrative lettelser og ofte lavere omkostninger, end hvis du investerer direkte.

Samtidig er der indbygget en gennemført risikospredning og løbende pleje i alle afdelinger – både når det gælder aktier og obligationer. Investeringsforeninger er under tilsyn af Finanstilsynet, og lovgivningen beskytter investorerne og fastsætter regler for foreningernes virke.

Aktier fra hele verden

I Danske Invest og BG Invest kan du vælge mellem en række akkumulerende afdelinger, der investerer bredt i danske, europæiske eller amerikanske aktier. Ønsker du at sprede investeringerne yderligere, har du også mulighed for at investere i aktier fra de nye markeder, der bl.a. omfatter Asien, Østeuropa og Latinamerika.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Her er der mulighed for høje afkast, men samtidig svinger afdelingens afkast noget mere end i afdelingerne med for eksempel europæiske aktier. Det er derfor vigtigt at gøre op med dig selv, hvor stor en risiko, du er villig til at løbe, når du investerer.

En pakkeløsning

Vi anbefaler altid, at man investerer en del af sin kapital i obligationer og en del i aktier. Hvordan midlerne helt præcis fordeles afhænger af risikovillighed, tidshorisont og investeringsprofil i øvrigt.

Synes du, det lyder lidt for besværligt, tilbyder Danske Invest og BG Invest pakkeløsninger i form af produkterne Blandet, Mix, Blandet – med Sikring og Mix – med Sikring.

Det er akkumulerende afdelinger, der investerer i både aktier og obligationer over det meste af verden. Som navnene antyder, ligner de hinanden - og så alligevel ikke. Alle afdelinger søger at udnytte, at obligationer og aktier ofte bevæger sig forskelligt. Det viser de historiske erfaringer. Nogle år giver aktier det bedste afkast. Andre år tager obligationerne førertrøjen.

Ofte stiger obligationerne, når aktierne falder. Og kun sjældent falder både obligationer og aktier samtidig. Ved at blande obligationer med aktier har du mulighed for at få et højere afkast uden at øge risikoen væsentligt i forhold til en typisk obligationsinvestering.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Robust afkast trods uro

De blandede produkter har under den senere tids turbulens på de finansielle markeder vist deres robusthed. Med et ben i både aktie- og obligationslejren klarede disse investeringer sig bedre end typiske obligationsinvesteringer. Og faktisk også lidt bedre end mange aktieinvesteringer.

Hvis du gerne vil have aktiernes bedre afkastmuligheder, men alligevel er nervøs for risikoen ved aktier, så kan jeg anbefale Blandet – med Sikring eller Mix – med Sikring. Her er der indbygget en sikringskurs, som betyder, at investeringen mindst kan indløses til kurs 106 i efteråret 2012.

Kun afkast – intet udbytte

I modsætning til udloddende afdelinger udbetaler akkumulerende investeringsbeviser ikke udbytte. Afkastet kommer derfor alene som kursstigning eller -fald.

Beviser i akkumulerende investeringsafdelinger beskattes efter det såkaldte lagerprincip. Som hovedregel skal den/det årlige værdistigning/tab på beviserne medregnes i din indkomstopgørelse i det følgende indkomstår.

Værdistigning på beviserne i 2006 skal således først beskattes i indkomståret 2007. Sælger du dine beviser, henføres gevinst og tab dog altid til salgsåret.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Når du investerer i akkumulerende investeringsbeviser med virksomhedsskatteordningens midler, medregnes gevinst og tab i virksomhedsindkomsten. Skulle et investeringsbevis give tab et år, kan det fratrækkes fuldt ud i virksomhedsindkomsten det kommende år.

Søg rådgivning før du investerer

Med de nye muligheder kan afkastet af midler i virksomhedsskatteordningen optimeres, men investeringer er altid forbundet med en vis risiko.

Du bør derfor altid drøfte investerings- og skattemæssige risici med din bankrådgiver og revisor.

Disse afdelinger kan benyttes

Disse afdelinger i Danske Invest og BG Invest må nu benyttes til virksomhedsskatteordningen – men også kun dem:

* BG Invest Blandet

Artiklen fortsætter efter annoncen

* BG Invest Blandet - med Sikring

* BG Invest Pension Verden - Valutasikret

* Danske Invest Mix

* Danske Invest Mix - med Sikring  

* Danske Invest Nye Markeder – Akkumulerende

Artiklen fortsætter efter annoncen

* Danske Invest Pension Danmark

* Danske Invest Pension Europa Valutasikret

* Danske Invest Pension Verden

* Danske Invest Pension USA Valutasikret

* Danske Invest Pension - Ultralange Europæiske Obligationer

* Danske Invest Aktier med Højt Udbytte - Akkumulerende

Tidligere var de fleste akkumulerende aktieafdelinger rettet mod pensionsopsparing. Derfor har de fået binavnet ”Pension”. Men i dag har lovændringer gjort det muligt at anvende disse til virksomhedsskatteordningen.

Se mere på www.danskeinvest.dk og www.bginvest.dk.

Ønsker du at investere mere målrettet i specifikke aktieområder, er Danske Fund en mulighed. Danske Fund tilbyder en bred vifte af aktieprodukter ? blandt andet mulighed for at investere i østeuropæiske og indiske aktier. Du kan læse mere om Danske Funds aktieafdelinger på www.danskefund.dk.

Kort om virksomhedsskatteordningen

Virksomhedsskatteordningen betyder, at indehavere af personligt drevne erhvervsvirksomheder kan benytte særlige beskatningsregler, der fordeler et skattepligtigt overskud fra virksomheden i virksomhedsindkomst og kapitalindkomst henholdsvis opsparet overskud.

Ordningen trådte i kraft i 1987.

Virksomhedsskatteordningen anvendes typisk af landmænd, tandlæger, læger, revisorer, advokater, håndværkere med flere.

En portion aktier luner i opsparingen

Figuren viser, at man som langsigtet investor kan forvente større afkast af sin investering, når man blander aktier og obligationer. Hvert punkt på kurven viser afkast og risiko ved en given kombination af obligationer og aktier. Bevæger man sig fra punkt A mod punkt B, øges aktieandelen i den samlede opsparing, og andelen af obligationer bliver mindre.

Det første aktiekøb mindsker risikoen, men fortsætter man med at købe aktier på bekostning af obligationer, stiger den samlede risiko igen. Figuren er bl.a. baseret på den empiriske kendsgerning, at aktier på lang sigt giver et lidt større afkast end obligationer.