Man kan sige meget om landmand og mælkeproducent Carsten Pedersen. Men én ting er sikkert - han bruger ikke flere timer om dagen på ryggen af traktoren foran fuldfoderblanderen.

Tværtimod er det daglige tidsforbrug på at fodre bedriftens 300 køer plus opdræt omkring en halv time. Det er nemlig den tid, det tager at fylde påslagene op på det automatiske fodringsanlæg Mix & Carry fra Skiold Mullerup A/S.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Staldanlægget, som består af to næsten identiske stalde og en malkecentral, er kun få måneder gammelt, og for Carsten Pedersen var der ingen tvivl om, at det skulle være et produktionsanlæg af denne type med et fuldautomatisk fodringsanlæg.

- Jo mindre tid, vi skal bruge på at fodre og lave andre arbejdsopgaver, jo mere tid kan vi bruge til opsyn med dyrene. Det er køerne, der giver penge på bordet, så jo mere opsyn, jo bedre, fortæller Carsten Pedersen om produktionsfaciliteterne, der breder sig over 6.500 kvadratmeter under tag.

Trådløs fodring i stalden

Mix & Carry-anlægget kan fodre op mod 1.000 køer, og det er også i den størrelsesorden, Carsten Pedersens fremtidsdrømme går mod.

I første omgang er det dog 600 køer, der er på tegnebrættet. I den ene af de to stalde går de 300 køer, mens den anden stald rummer kalve og ungdyr.

Men det er planen, at opdrættet sendes på kviehotel, hvilket giver plads til yderligere 300 køer, der også, som det er tilfældet med ungdyrene, kan fodres via Mullerup-anlægget. Samlet set står bygningerne i 15,5 millioner kroner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Specielt ved Mix & Carry-anlægget er den trådløse styring af hele systemet. Via en PDA kan Carsten Pedersen trådløst ændre på foderplaner, fodercyklusser og tjekke de alarmer, som systemet melder, hvis der opstår problemer.

Samtidig kan han se forskellige summeringsværdier for de forskellige fodermængder og på den måde få et nøjagtigt tal for, hvor stor en mængde af de forskellige ingredienser, han egentlig har brugt i løbet af en måned eller et år.

Systemet kan håndtere op til 30 forskellige foderplaner og 30 forskellige ingredienser, og anlægget kører helt automatisk, med mindre Carsten Pedersen griber ind.

WIC-løsningen, som Skiold Mullerup kalder den trådløse styring, blev introduceret på Agromek i 2005. Systemet er Windows-baseret, og alle dataene fra anlægget kan også findes på en almindelig pc, som er koblet til Mix & Carry-anlægget. Så skulle PDA'en gå ned eller komme uden for rækkevidde, er der stadig hjælp at hente.

Komplet anlæg

Selve anlægget består af en række påslag, hvor Carsten Pedersen kan læsse de forskellige grovfodertyper i. Derudover er der to påslag til mineraler. I alt bruger Carsten Pedersen syv forskellige foderenheder og blander ni forskellige foderblandinger.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Et transportbånd flytter foderet fra påslagene over i en stationær vertikal snegleblander på 6,5 kubikmeter.

Den blander foderet i løbet af nogle minutter, og et transportbånd sender det færdigblandede foder over i transportvognen, der via en jernskinne flytter foderet ud og læsser det af i stalden hos de forskellige dyregrupper.

Seks gange i døgnet får køerne en frisk portion foder, og mængden af foderet i de forskellige foderrationer er nøje tilpasset fodringstidspunkterne.

Lige efter malkningen får køerne en omgang frisk foder. Klokken 9.00 får køerne næste ration, mens klokken 12.00, klokken 16.00, klokken 21.00 og klokken 24.00 er efterfølgende spisetider for køerne - og vil den driftige landmand ændre på noget, så kommer PDA'en op af lommen.

- At vi kan flytte rundt på hvornår og hvor store mængder af den totale ration, køerne skal have, er simpelthen guld værd.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er et helt andet liv med de nye stalde og det nye fodringsanlæg. Før havde vi på en anden ejendom 80 køer i en gammel stald, der ikke var mere værd end til at sende en bulldozer igennem. Så man kan sige, vi er gået fra skrot til slot, hvilket er en sand fornøjelse, lyder det fra Carsten Pedersen.

Få indkøringsproblemer

Hvor ydelsen i den gamle besætning lå på 9.500 kilo mælk, så er ydelsen i de nye produktionsfaciliteter omkring 9.300 kilo - et tal, Carsten Pedersen satser på at hæve, når der kommer mere ro over feltet, og indkøringsvanskelighederne er overvundet.

Og det er generelt få problemer, der har været med Mix & Carry-anlægget, i den periode, det nu har kørt.

- Der har selvfølgelig været lidt opstartsproblemer, men det har været alarmer fra anlægget, som vi ofte har kunnet løse med det samme. Ellers har Vejrup Maskincenter været hurtige til at komme og løse problemerne.

- Vi kan for eksempel få en alarm, hvis transportvognen ikke er nået tilbage rettidigt til at modtage den næste foderration fra blanderen. Via PDA'en kan vi melde tilbage til systemet, at det skal prøve igen om eksempelvis 15 minutter, forklarer Carsten Pedersen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Intet arbejde på foderbordet

Selve foderbordet i de to stalde er nøjagtig to meter bredt. Ifølge Philip Lemvig Højer, salgskonsulent hos Skiold Mullerup, er det nemlig den helt rigtige bredde, så køerne både kan nå alt foderet, men uden at stjæle foder fra køerne på den modsatte side af foderbordet.

- I starten fejede vi foderbordet engang i mellem, men det gør vi stort set ikke mere. Køerne er vilde med det friske foder, og samtidig med at de kan nå alt foderet, så er foderbordet stort set tomt uden for spisetiderne, siger den sydjyske landmand, der er ovenud tilfreds med den automatiserede fodring.

Dog er malkestalden en udvendig karrusel til 40 køer og ikke en robot.

- Alle kan malke i en karrusel, men at vide hvilke alarmer, der påvirker det ene og det andet på en malkerobot, skal man være mere erfaren for at vide. Derfor har vi valgt den enkle løsning, der er mere fleksibel på det område, fortæller Carsten Pedersen.