Abonnementsartikel

Der er nogle få ønsker om præciseringer i det nye landdistriktsprogram, men ellers er der megen ros at hente i det høringssvar, som LDF-Landdistrikternes Fællesråd har indsendt til fødevareministeriet.

Blandt andet er nedsættelse og sammensætningen af lokale aktionsgrupper – kaldet LAG – for løst formuleret, menerLone Andersen, der er formand for LDF.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Lone Andersen mener, at det haster med at få disse forhold klargjort, for inden 1. maj skal de lokale aktionsgrupper være nedsat.

- Da det involverer adskillige parter, er det nødvendigt med en hurtig, konkret og forståelig formidling, som når ud til de yderste hjørner, siger Lone Andersen.

LAG’ernes opgave er at prioritere og indstille projekter, der kan udvikle arbejdpladser i landdistrikterne og fremme natur- og miljøformål.

De lokale aktionsgrupper skal sammensættes af lokale foreninger, borgere, institutioner og myndigheder, og derfor er det ikke for tidligt at komme i gang, mener LDF-formanden.

LDF er heller ikke enig i udkastet, hvor det noteres, at en aktionsgrupper mindst skal dække to kommuner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

LDF har forståelse for, at det vil kunne minimere risikoen for, at der går lokalpolitik i LAG’ernes beslutninger, men da de nye kommuner er geografisk ret store, mener LDF, at der skal være mulighed for at danne en lokal aktionsgruppe, LAG, i hver kommune.

LDF ønsker også mulighed for at nedsætte større grupper end tiltænkt i udkastet fra fødevareministeren, der nævner 15 udvalgspladser.

LDF foreslår, at der som udgangspunkt dannes en større gruppe, der herefter kan fungere som et slags repræsentantskab. Det vil også sikre et bredt ejerskab til beslutningerne.

LDF peger også på, at der i landdistriktsprogrammet er usikkerhed om hvilke kommuner, der skal medfinansiere de lokale aktionsgrupper, og hvilke, der får dækket omkostningen via EU og staten.