Abonnementsartikel

EU-kommissionens inspektører var i september på inspektion i Danmark. I deres afrapportering fra besøget roser de Plantedirektoratet. Men samtidig understreger inspektørerne behovet for fælles retningslinier - såkaldte branchekoder - for de nye foderhygiejneregler. Også manglende risikoanalyser og sporbarhed er nævnt, som områder den danske foderstofbranche med fordel kan forbedre. Det skriver Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i en pressemeddelelse i dag.

Plantedirektoratet bliver rost for at have gjort en stor indsats for at implementere reglerne om foderhygiejne i Danmark. Men Kommissionen bemærker dog også, at der er plads til forbedringer hos Plantedirektoratet, ikke mindst i arbejdet med at hjælpe virksomhederne med at forbedre sporbarheden yderligere og gennemføre risikovurderingerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi er naturligvis glade for de pæne ord fra Kommissionen og vil nu intensivere arbejdet med at hjælpe de grene af branchen, der endnu ikke selv har haft ressourcer til at lave deres egne branchekoder, forklarer afdelingsleder Morten Ejrnæs fra Plantedirektoratet.

- Vi går derfor nu i gang med at skrive en række 'faktablade', der forhåbentlig kan være en hjælp indenfor de væsentligste områder af forordningen.

Fakta om Foderstofhygiejneforordningen

Sporbarhed er et vigtigt redskab for at sikre en præcis tilbagetrækning af foder i forureningssituationer. En præcis tilbagetrækning er nødvendig for at beskytte forbrugere og dyr og i den forbindelse også begrænse de store økonomiske omkostninger tidligere foderskandaler, som eksempelvis forureninger med ulovlige sprøjtemidler og dioxin, har kostet EU´s medlemslande.

Det var blandt andet for at begrænse sådanne foderskandaler, at EU i 2005 vedtog Foderhygiejneforordningen, som præciserer virksomhedernes ansvar og stiller krav om risikoanalyser og fuld sporbarhed.