Lyt til artiklen:

Kraftige begrænsninger i brug af glyfosat før høst

00:00
Hastighed: ???x
02:43

1. juli trådte nye regler om brug af glyfosat før høst i kraft. Nu er det udelukkende tilladt at anvende glyfosat til pletsprøjtning mod flerårigt ukrudt før høst, og det må kun ske i foderafgrøder.

Pletsprøjtning er i bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen defineret som behandling med plantebeskyttelsesmidler på mindre områder af arealerne med foderafgrøder. I sprøjtejournalen angives det areal, som er behandlet mod flerårigt ukrudt før høst.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ændringen i bekendtgørelsen betyder, at der er kommet nye etiketter på alle glyfosatprodukter, og at de ældre produkter har anvendelsesforbud med udgangen af 2024.

Ifølge Landbrugsinfo er hensigten med den nye lovgivning, at der kun behandles i de områder af marken, hvor der er flerårigt ukrudt, og ikke i områder, hvor der ikke er behov for behandling. Det vil sige, at glyfosat til nedvisning ikke længere er mulig.

Målret bekæmpelse

For at kortlægge, hvor der er behov for bekæmpelse af rodukrudt, kan man for eksempel bruge drone til at få lavet tildelingskort, som mange sprøjter efterhånden kan håndtere. Pletsprøjtning kan være svært at håndtere manuelt i sprøjten, da det kan være vanskeligt at se afgrænsningen af pletter. Derfor er kortlægning fra drone og indlæsning af udarbejdede tildelingskort den mest sikre metode for at opnå bedst mulig bekæmpelse af flerårigt ukrudt i marken.

Inden høst har kvikken en stor bladmasse i forhold til mængden af udløbere, og det giver højere effekt af glyfosat før høst end ved anvendelse i stub eller ved nedvisning af efterafgrøde. Når der på grund af efterafgrøder eller GLM krav sprøjtes efter den 20. oktober eller senere afhængig af de specifikke krav til destruktion eller plantedækkekrav, er effekten langsommere, men glyfosat virker, så længe der er vækst.

Aktiv vækst

Sprøjtetidspunktet er normalt to-tre uger inden det forventede høsttidspunkt. Sprøjtning bør altid ske så tidligt, at der ikke opstår problemer med at overholde behandlingsfristen på 10 dage. Omvendt bør der heller ikke sprøjtes tidligere end nødvendigt, da restindholdet af glyfosat i afgrøden alt andet lige vil være større, jo mindre afmodnet afgrøden er på sprøjtetidspunktet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

En forudsætning for god effekt i rodukrudt er, at det er i aktiv vækst og ser friskt og grønt ud. Er planterne tørre og visne, vil en bekæmpelse med glyfosat på genvækst i stub ofte være et bedre valg. Derfor skal der i år med tørke vurderes nøje på rodukrudtets tilstand.