Abonnementsartikel

De svenske landmænd fik i 2006 de bedste afregningspriser i fem år fra Swedish Meats, og i tilgift får de i løbet af 2007 udbetalt 140 millioner svenske kroner.

Dette beløb er egenkapitalen ved udgangen af 2006, hvor Swedish Meats ophørte som selvstændigt slagteriselskab.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I det hele taget er det en positiv beretning, Swedish Meats afslutter sin æra med. Man noterer med tilfredshed, at 2006-driftsresultatet på 116 millioner svenske kroner ikke kun var bedre end lovet - det blev meget bedre end året før, hvor driftsresultatet blev 61 millioner.

- Det er et stærkt signal, at vi har kunnet holde fokus på resulatatet samtidig med, at vi har gennemlevet en ganske omtumlet periode i selskabets historie, siger Magnus Lagergren, der var koncernchef i Swedish Meats indtil udgangen af 2006 og nu er administrerende direktør i Scan AB, der er en del af det børsnoterede finske selskab, HK Ruokatalo, som Swedish Meats indgik aftale med med i december.

- Men, tilføjer Magnus Lagergren, selv om vi har forbedret resultatet, er det total set ikke tilstrækkeligt for et selskab, som omsætter for 10 milliarder svenske kroner.

- Det, der glæder mig endnu mere end resultatet, er, at vi har holdt højere og mere stabile afregningspriser end i mange år, siger den administrerende direktør.

- Det burde være er stærkt signal til andelshaverne for fremtiden, mener Magnus Lagergren.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vigtigste og nødvendigste skridt

Med virkning fra årsskiftet indgik Swedish Meats i HK Ruokatalo. Det blev slutningen på den strategiplan, der har været arbejdet med i Swedish Meats siden 2004.

Swedish Meats akiviteter videreføres i Scan AB som en del af HK Ruokatalo, hvor Swedish Meats er blevet en af hovedaktionærerne (12,3 procent).

- Bestyrelsens opgave har været at skabe forudsætninger for en konkurrencedygtig placering i Nordeuropa for Swedish Meats andelshavere. De ændringer, der netop nu er gennemført er et af de vigtigste og mest nødvendige skridt for langsigtet at nå målet, siger Søren Kvantenå, bestyrelsesformand i Swedish Meats.

Fremadrettet er det Swedish Meats, deropkøber slagtedyrene fra de cirka 21.200 andelshavere og formidler dem videre til Scan AB, der forestår slagtning, udbening og forædling.