Abonnementsartikel

Foreningen for Reduceret Jordbearbejdning i Danmark ønsker seriøse forsøg i storparceller til at belyse konsekvenserne af pløjefri dyrkning

Det var ikke overvældende mange af de 331 medlemmer, der havde fundet vej til Vejle og generalforsamling i Foreningen for Reduceret Jordbearbejdning i Danmark (FRDK) 1. februar 2007.

Men de, der var der, fik både lejlighed til at debattere emnet pløjefri dyrkning og efterfølgende høre fødevareminister Hans Chr. Schmidt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Mest interessant var det dog, at et medlem rejste spørgsmålet, hvor den seriøse forskning er henne, når det gælder konsekvenserne af den pløjefri dyrkning.

Tager mange år

- Vi bliver tit skudt i skoene, at vi er med til at holde brugen af pesticider oppe, og dermed med til, at behandlingsindekset (BI) ikke bringes nedad.

- Men er det virkelig sådan, det forholder sig, spurgte han.

Og formanden for foreningen, Hans Dahm, svarede kort og klart med at konstatere, at der efter hans mening mangler ordentlige, længevarende forsøg i Danmark om den pløjefri dyrkning.

- Men det tager 10 til 15 år, og så lang tid kan vi ikke vente. Og det er nødvendigt, at forsøgene foretages i storparceller, mente han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hans Dahm var desuden af den opfattelse, at den pløjefri dyrkning både har udøvere, der brugere færre pesticider og andre, der bruger flere end gennemsnittet af de pløjende landmænd.

- På den måde ligner vi alle andre landmænd, men reduceret jordbearbejdning har mange andre fordele for miljøet, så lad os fortælle politikerne om dem, mente han.

Foreningens formand, Søren Ilsøe, pegede på, at der i Sverige har været kørt forsøg med pløjefri dyrkning i stil med dem, der er brug for i Danmark.

Medlemsblad fungerer

- Det mest håndgribelige, der er sket i det forgange år, er, at vi er begyndt at udsende et medlemsblad, sagde Hans Dahm.

FRDK-Nyt distribueres af Dansk Agrar Forlag og udkommer sammen med Agrologisk tidsskrift seks gange årligt og bliver uddelt til de godt 3.000 abonnenter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Bestyrelsens mål med at udgive et flot blad til rimelige pris og komme ud til en større skare af de professionelle landmænd er lykkes.

- Jeg ved godt, det ikke er det største og flotteste blad på markedet, men jeg syntes, vi kan være stolte af det, der kommer ud.

- Vi i bestyrelsen er meget interesserede i at få ros eller ris angående bladet. Vi skal selvfølgelig udvikle bladet over tid, men nu er vi i gang, konstaterede Hans Dahm.

Lidt færre

- Vi er i dag 331 medlemmer. Sidste år på dette tidspunkt var tallet 358, så der er et fald på netto 27 medlemmer eller 7,5 procent, berettede formanden.

Af de 331 medlemmer er 31 firmaer/skoler, 12 er konsulenter, 17 fra Sverige, syv fra Norge og to fra Polen.