Abonnementsartikel

I samarbejde med Nykredit vil Maskinbladet også i 2007 bringe artikler om tre lånetyper og tre fiktive låns udvikling i 2007

Forskellen mellem variabel og fast rente er i øjeblikket den laveste i mere end 5 år. Valgetmellem et variabelt forrentet lån, RenteMax med renteloft og et fastforrentet lån er derfor præget af, at forskellene i lånetypernes ydelse er mindre end tidligere.

Det skal derfor blive interessant at følge, hvordan de enkelte lånetyper vil blive påvirket af rentens bevægelser i løbet af 2007.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vi vil i sammenligningen tage udgangspunkt i følgende 3 lån:

1) et fastforrentet 5 %, 30-årigt obligationslån

2) et RenteMax-lån med renteloft på 5 % i 30 år

3) og endelig et EURIBOR6-lån, et variabelt forrentet realkreditlån i euro uden renteloft.

De tre lån er alle på 1 million kr. og tænkes optaget d. 1. januar 2007. På lånene betales afdrag efter annuitetsprofilen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fastforrentet obligationslån

Det fastforrentede lån blev optaget til kurs 98,30 den 1. januar 2007. Lånet har en rente, som for tiden er 1,12 procentpoint højere sammenlignet med EURIBOR6-lånet.

Fordelen ved det fastforrentede obligationslån er, at lånets rente ligger fast i hele lånets løbetid.

Derudover er der mulighed for at hente en betydelig konverteringsgevinst, hvis markedsrenten stiger.

Ved en rentestigning på 1 procentpoint, vil der således kunne hentes en kursgevinst svarende til cirka 5,7 kurspoint. Det svarer til 57.000 kr. i gevinst ved et lån på 1 million kr.

RenteMax-lån

RenteMax-lånet blev optaget til kurs 98,28 den 1. januar 2007. Det er stort set samme kurs som det fastforrentede 5 % lån.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det gør RenteMax-lånet til et interessant alternativ til det fastforrentede lån, idet:

* RenteMax-lånet har en lidt lavere ydelse i dag, da renten er lavere.

* Renteloftet på 5 % sikrer, at lånets ydelse ikke kan overstige ydelsen på det fastforrentede lån.

* Der er cirka samme mulighed for at opnå en konverteringsgevinst ved stigende renteniveauer.

* At man, i modsætning til det fastforrentede lån, automatisk får glæde af faldende ydelser, hvis renten falder igen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For lån på 1 million kr., er RenteMax-lånet 190 kr. billigere pr. termin end det fastforrentede obligationslån.

Ved en rentestigning på 1 procentpoint vil der være mulighed for at hente en kursgevinst på cirka 6 kurspoint på RenteMax-lånet. Renten på et RenteMax-lån bliver justeret to gange årligt i forhold til udviklingen i den korte rente.

EURIBOR6-lån

Det sidste lån i sammenligning er EURIBOR6-lånet, som er et variabelt forrentet lån i euro.

Med en aktuel rente på 3,88%, er EURIBOR6 det realkreditlån, som har den laveste rente. Renten på EURIBOR6 fastsættes halvårligt ud fra 6 måneders euribor, som er pengemarkedsrenten i euroområdet.

Med EURIBOR6 kan man låne til den korte rente i euroområdet. Samtidig undgår man et kurstab ved udbetaling, da lånet udstedes til omkring kurs 100.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Derudover er der mulighed for at få fradrag for etableringsomkostningerne i takt med lånets afvikling, da der er tale om et lån i euro.

Ulempen er, at lånets rente automatisk følger med op, hvis de korte renter stiger i euroområdet. Da der er tale om et lån i euro, påtager man sig desuden en valutakursrisiko i forbindelse med lånets udbetaling og de løbende terminsydelser. Risikoen vurderes dog at være begrænset, da den danske krone er tæt knyttet til euroen.

I figur 1 kan man se, at nettoydelsen på et EURIBOR6-lån er cirka 1.400 kr. lavere pr. termin end det fastforrentede 5%, 30-årige obligationslån.

Nykredit tilbyder også CIBOR6-lån, som er den danske version af EURIBOR6-lånet. På CIBOR6-lån reguleres renten halvårligt ud fra den aktuelle 6 måneders Ciborrente, som er den danske pengemarkedsrente.

Renten på CIBOR6-lån er aktuelt 0,16 procentpoint højere end på EURIBOR6-lånet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sådan gik det i 2006

For første gang siden 1999 var et fastforrentet obligationslån det billigste lån i 2006.

Således beløb årsomkostningerne efter skat sig til blot 5.545 kr. for det fastforrentede lån på 1 million kr. Til sammenligning havde det variabelt forrentede Cibor6-lån en årsomkostning på 28.314 kr. efter skat.

De lave årsomkostninger for det fastforrentede lån skyldes effekten af en kursgevinst på 3,9 kurspoint. Lånet blev således optaget til kurs 95,90 d. 1. januar 2006 og kunne indfries til kurs 92,00 ved udgangen af 2006.

Årsomkostningerne beregnes ved, at de enkelte lån optages den 1. januar og indfries igen den 31. december samme år. I opgørelsen indgår de betalte ydelser på lånet og kursgevinst/tab - det vil sige forskellen mellem obligationskursen ved optagelse og indfrielse af lånet.

Årsomkostningerne for et CIBOR6-lån er især fastlagt ud fra lånets rentebetalinger. Kursen på obligationerne bag CIBOR6- lån befinder sig ofte omkring kurs 100 og har derfor lille indvirkning på de beregnede årsomkostninger.