Interessen for at udvikle en teknik, der på en billig og simpel måde kan separere gylle, er stadig enorm.

PCK-Consulting, fra Nordjylland, melder sig nu på banen med et anlæg, der skiller gyllen i en flydende og en fast form, ved at kombinere en skruepresse og en rystesi.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Anlægget kan placeres tæt op af den bestående gylletank, eller fungere som et mobilt anlæg til brug på flere ejendomme.

Foreløbig kører anlægget hos fire landmænd i det nNordjyske.

Teknik fra mejeribranchen

Erfaringerne til udvikling af anlægget er hentet fra mejeribranchen, siger Poul Knudsen., der er direktør i PCK-Consulting Aps, og hovedmanden bag udviklingen af anlægget.

- I mejeribranchenDer har man i mange år, med succes, brugt omvendt osmose til opkoncentrering af blandt andet mælk og valle, forklarer Poul Knudsen. Han er direktør i PCK-Consulting Aps og hovedmanden bag udviklingen af anlægget.

Omvendt osmose

- Ved omvendt osmose anvendes membraner, som er - en slags filtre med meget små huller. Filtrene er så fintmaskede, at kun vand kan trænge igennem, mens større partikler bliver tilbageholdt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Tanken var derfor, at vi ved at sætte gyllen under tryk på den ene side af membranen, kunne presse næsten rent vand gennem membranen, uddyber Poul Knudsen.

- Det stod dog hurtigt klart, at teknikken ikke kunne anvendes på rågylle, da membranen stoppede til.

- Vi besluttede derfor, at der skulle ske en forudgående behandling, hvor de grove partikler skulle skilles fra, inden den omvendte osmose, forklarer Poul Knudsenhan.

Simpelt anlæg

Anlægget, som PCK-Consulting ApS har udviklet, virker ved, at rågyllen pumpes direkte fra lagertanken ind til en lille buffertank på anlægget.

Herfra ledes gyllen igennem et grovmasket filter, der sorterer de største partikler fra. Efter frasortering af de største partikler ledes gyllen til en skruepresse, der frasorterer mere end 80 procent af tørstoffet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Rejektvandet ledes henover en rystesi, der opsamler yderligere tørstof, som sorteres fra og presses. Efter at have passeret rystesien ledes rejektvandet ud i en fortank.

Anlægget har en kapacitet på 10 – 15 kubikmeter rågylle i timen.

Ingen tilsætningsstoffer

Udgangspunktet for Poul Knudsen har været, at udvikle et anlæg, der er simpelt opbygget og let at betjene for brugerne.

- Anlægget kører uden brug af tilsætningsstoffer, som for eksempel polymerer, der får gyllens tørstof til at ”klumpe sammen”. Tilmed har anlægget et lavt energiforbrug.

- Det vil alt andet lige give mindre tilsyn og lavere driftsomkostninger, kommer det fra Poul Knudsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Anlægget kan indstilles til kun at køre, når der er behov for det - to til tre dage om ugen - eller flyttes mellem flere ejendomme, som et mobilt anlæg.

Farm test

Da de tidligere prøvekørsler har set interessante ud, har Landscentret i Skejby sat en Farmtest i gang, for at afprøve, hvor stabilt anlægget kører, og dokumentere kapaciteten på anlægget.

Thorkild Frandsen fra Landscentret fremhæver, at anlægget er simpelt opbygget og ikke kræver meget tilsyn.

- Princippet med kombinationen af skruepresse og rystesi er nyt og spændende.

- Udfordringen ved disse anlæg er, at få en så stor del af næringsstofferne over i den faste fraktion som muligt, da det gør det mere interessant for landmændene.

Artiklen fortsætter efter annoncen

-Vi glæder os meget til at se resultaterne af målingerne på anlægget. M, men da vi endnu ikke har nogle tal fra Farmtesten, er det for tidligt at komme med konklusioner på anlæggets kunnen, siger Thorkild Frandsen, Landscentret.421809-1