- Der er flere måder, hvorpå man kan få lektier for. Én af dem er, hvis man ikke har løst, det man skulle, lød det fra Peder Philipp, formand for Dansk Kvæg, til fødevareminister Hans Christian Schmidt, da årets kvægkongres blev åbnet i Herning her til formiddag.

Ovenstående kommentar var knyttet til reglerne omkring krydsoverensstemmelse, hvor formanden mindede ministeren om, at reglerne skal forenkles, og at det modsatte kommer til at ske i 2007, hvor mange flere punkter bliver føjet på listen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hans Christian Schmidt forsikrede forsamlingen om, at han skam ville arbejde på at få reglerne forenklet, men at EU-kommissionens forslag til dette først kommer i april og først kan implementeres fra 1. januar 2008.

Peder Philipp var ude med flere stikpiller til ministeren, hvor det blev mere end hentydet, at man hos Dansk Kvæg ikke er helt tilfreds med regeringens arbejde.

Det var blandt andet i forhold til den nye universitetsreform, hvor formanden mener, at regeringen direkte har svigtet.

- Det ku’ faktisk ikke være gået ringere. Jeg synes regeringen har svigtet sin egen målsætning om, at Danmark skal være førende inden for forskning og innovation, lød det fra talerstolen direkte henvendt til fødevareministeren.

Også på områder som mælkekvote, afkobling af støtte, grænsen på 500 dyreenheder, mere medicinhåndtering i Ny Sundhedsrådgivning i Kvægbesætninger, mængden af kontrol og miljøgodkendelser var der opfordringer fra formanden til de ansvarlige politikere og fødevareministeren i særdeleshed.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De flotte resultater, det danske kvægbrug har præsteret de seneste par år, blev også fremhævet under åbningen, efterfulgt af en opfordring til at tage rentestigning og konjunkturpåvirkninger med i forventningerne til næste års resultat.

Der blev også lagt vægt på rådgivningen, som værende et vigtigt element i dygtiggørelsen hos de danske mælkeproducenter, og et derfor øget fokus på det område fra Dansk Kvægs side.