sonsoreret-indhold

Lyt til artiklen:

Årets høst kan indeholde mange forskellige mykotoksiner

00:00
Hastighed: ???x
04:22

De analyseresultater, der løbende tikker ind hos dsm-firmenich, Animal Nutrition & Health viser, at der er god grund til at være opmærksom på, om der har været udfordringer i f.eks. dit sohold efter det nye korn eller halm er taget i brug.

Som dygtig og ansvarlig griseproducent bør du vide, hvilke udfordringer dine grise udsættes for i form af mykotoksiner. Hvorfor? Fordi mykotoksiner kan forårsage mange forskellige ulyksaligheder hos de højtydende grise, du har i din stald. Overordnet kan nævnes:
- Negativ indflydelse på reproduktion og udvikling af fostre
- Forringet immunitet
- Forringet mave-/tarmsundhed
- Vævet i nyrer og lever ødelægges

Mykotoksiner kan endda have en negativ effekt på, hvor effektivt vacciner virker i grisen samt føre til SINS, der er nekroser i ører og haler.

Analyser af årets høst af korn og halm viser:
- I hvede kan der især forekomme høje indhold af DON og Zearalenon. De fundne mængder af DON vil især være kritiske for patte-/smågrise. De fundne niveauer af Zearalenon er kritisk for alle aldersgrupper
- Byggen indeholdt høje niveauer af DON og især Nivalenol, niveauer der især er kritiske for søer og patte-/smågrise
- Havre indeholdt moderate niveauer af især Nivalenol og T2 - igen var disse niveauer især kritiske for søer og patte-/smågrise
- Halm viste især høje niveauer af DON.

rich-media-1
.

Der kan være stor variation i indholdet af mykotoksiner fra eksempelvis mark til mark; der kan blive dannet flere mykotoksiner i løbet af lagringsperioden; der bliver indkøbt korn fra andre lande i løbet af året osv. Alt dette kræver en god analysestrategi, eller at du vælger en 'forsikringsstrategi', som betyder, at du anvender en basis dosering af Mycofix®. Dette gør din produktion mindre sårbar overfor mykotoksiner. Du har ingen chance for at vide, om der er mykotoksiner i dit korn eller halm ... de kan hverken ses eller lugtes - og du kan ikke rense dem væk.

Mykotoksiner kan opstå i marken og på 'lageret'

Mere end 90 % af de mykotoksiner, vi finder i korn og halm, er såkaldte markmykotoksiner = toksiner, der er dannet og opformeret i marken i løbet af vækstsæsonnen afhængig af vind og vejr. Senere på året - måske allerede nu - kan der genereres lagersvampe og dermed lagertoksiner, eksempelvis hvis kornet har det for vådt. dsm-firmenich, Animal Nutrition & Health kan være behjælpelig med at analysere, om dit foder/korn/halm indeholder skadelige mængder af mykotoksiner. Det kan ske via din leverandør af foder, mineralsk foderblanding, tilskudsfoder eller via din dyrlæge.

Mycofix® har en yderst avanceret måde at fungere på

dsm-firmenich's mykotoksin-deaktivator Mycofix® fås i flere forskellige udgaver, der kan tilpasses lige præcist de mykotoksiner, du har i dit foder eller halm.

Den ultimative løsning Mycofix® 5.E indeholder følgende virkningsmekanismer:
- Adsorption; en blanding af mineraler, der binder bl.a. aflatoksin, meldrøje alkaloider og endotoksiner ... men ikke vitaminer, aminosyrer eller lignende
- Biotransformation; en blanding af patenterede enzymer og andre biologiske komponenter, der nedbryder mykotoksiner til uskadelige stoffer, som grisen selv kan håndtere uden problemer
- Biobeskyttelse; et miks af komponenter, der supporterer leveren, tarmfunktionen samt grisens immunitet.

Som ENESTE producent/leverandør har dsm-firmenich, Animal Nutrition & Health EU/EFSA godkendelse af vores anprisninger på Mycofix®. Det betyder, at vi via forsøg har dokumenteret, at Mycofix® fungerer som beskrevet ... OG at denne dokumentation er godkendt af videnskabsfolk i EFSA, som er den godkendende og kontrollerende myndighed i EU.

Yderligere information kan fås her