sonsoreret-indhold

Lyt til artiklen:

Det nye zink er sort

00:00
Hastighed: ???x
02:30

Det koster et sted mellem 1,25 og 1,5 kroner pr. gris at bruge produktet. Med en 10 % forøget daglig tilvækst vil foderforbruget være tilsvarende lavere, så regnestykket er ret simpelt. Med en 10 % foderreduktion sparer du omkring en 10'er pr. gris. Og så vejer grisen noget mere ved salg: Godt 1,5 kg mere efter de første 5 uger! Det er godt 7,5 kr. oveni hatten.

Det norske biokul produceres af døde fyrre- og grantræer, som flises og pyrolyseres ved >650 grader. Overfladearealet er stort, og det er her hovedgevinsten ligger i aktivt kul. Med over 420 m2 pr. gram produkt er der en kæmpe overflade, som binder en mængde forskellige kemiske forbindelser, som skaber et godt fundament for mikrobiomets udvikling i tarmkanalen.

Udover gevinsten på smågrisene er der en påvirkning af gyllen, som betyder mindre lugt, og gyllens værdi som næringsstof forbedres - dels fordi det aktive kul binder kemiske forbindelser, dels fordi der tilbageholdes mere næringsstof, som så kan udbringes på marken. Biokul i jorden er gavnligt for strukturen i jorden, for vandbindingsevnen og for evnen til at tilbageholde næringsstoffer.

rich-media-1
Kul u-kværnet. Foto: Obio Europe As

Derudover er der en klimagevinst på 3,1 ton CO2, som bindes pr. 1 ton aktivt biokul, der produceres. Bindingen af CO2 er stabil og irreversibel. Biokullet ledes gennem grisen, og nedfældet i jorden holder den sig stabil i årevis.

Aktivt biokul har ikke helt den samme effekt som zink - desværre - men det forbedrer grisenes trivsel efter fravænning og er en vigtig del af løsningen, når talen er om alternativer til antibiotikabrug.

Er du interesseret i at prøve norsk aktivt biokul, kan du bestille det i 35 liters sække eller i bigbags med 1,55 m3. Du kan gå på hjemmesiden www.obio.dk for at se mere og skriv gerne til john@obio.dk, hvis du har spørgsmål til produktet.