Abonnementsartikel

Justitsministeriet oplyser, at de i øjeblikket indkalder ansøgninger om støtte fra dyrevelfærdspuljen for 2007.

Med det formål at styrke dyrevelfærden besluttede regeringen og Dansk Folkeparti i forbindelse med aftalen om finansloven for 2007 blandt andet at afsætte en pulje på i alt syv millioner kroner til en dyrevelfærdspulje, der kan søges af alle foreninger, der arbejder for dyrevelfærd i Danmark.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Hertil kommer et beløb på 1.250 kr., som er overført fra dyrevelfærdspuljen for 2006. Hele beløbet fra dyrevelfærdspuljen vil blive uddelt samlet på én gang.

Ansøgningerne skal sendes til Justitsministeriet, Dyrevelfærdskontoret, og skal være ministeriet i hænde senest 11. april 2007. Ansøgninger, der modtages efter denne dato, vil ikke blive taget i betragtning.

Ansøgningerne skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

- Foreningens vedtægter

- Størrelsen af det ansøgte beløb

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Formålet med den opgave, som det ansøgte beløb påtænkes anvendt til

- Den forventede dyrevelfærdsmæssige effekt

- Budgettet for opgaven med oplysning om eventuelle tilskud fra andre myndigheder eller organisationer.

Tildelingen af midler fra puljen vil være betinget af, at foreningen efterfølgende indsender et regnskab, hvoraf det fremgår, hvordan de tildelte midler er anvendt og andelen af eventuel anden finansiering. Foreningen skal i denne forbindelse tillige beskrive, hvordan opgaven er udført.

Fordeling af puljens midler vil ske til varetagelse af opgaver, som ikke allerede løses af offentlige myndigheder, herunder eksempelvis transport af syge og tilskadekomne dyr, drift af internater for tilskadekomne, herreløse og vilde dyr samt oplysningskampagner og konferencer om dyrevelfærd.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der vil ikke kunne ydes støtte til basisudgifter, der knytter sig til den egentlige administrative drift af foreningerne, for eksempel kontorhold. Støtten vil derimod kunne gives til ovennævnte aktiviteter.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Justitsministeriet, fuldmægtig Anders Lotterup, på tlf.nr. 72 26 85 44 eller e-post: alo