Abonnementsartikel

Plovskærene udskiftes, når de er slidte, og det bør marksprøjtens dyser også. Men i modsætning til plovskærene er det vanskeligere at konstatere, hvornår dyserne er slidte

I bestræbelsen på at optimere økonomien i planteavlen anvendes der til stadighed lavere og lavere doser af plantebeskyttelsesmidler. En forudsætning for, at de små doser kan løse de forskellige problemer, er, at sprøjten er toptunet og i orden.

Det indebærer blandt andet, at samtlige dyser har en ensartet sprøjtevifte, og at bommen er uden slør og fuldstændig lige.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- En lang række faktorer er afgørende for, hvor meget dyserne slides. Man kan derfor ikke give nogen entydig anbefaling på med hvilket interval, der skal skiftes dyser.

- Sliddet afhænger blandt andet af, om der anvendes pulvermidler som eksempelvis mangan. Desuden har vandkvaliteten stor betydning for dysernes holdbarhed, fortæller Jørgen Thomsen, Hardi.

Kontrol af dyser

Er man usikker på, om dyserne har en ensartet ydelse, bør de enten udskiftes eller kontrolleres.

Kontrollen foretages med rent vand i tanken og ved et tryk på eksempelvis tre bar. Herefter måles ydelsen på de enkelte dyser med et målebæger, og tallene sammenlignes med tabelværdien for den pågældende dyse.

- En afvigelse på mere end plus/minus 10 procent bør medføre en udskiftning af dyserne. Men mængdekontrollen fortæller intet om dysernes evne til at lave en ensartet fordeling af plantebeskyttelsesmidlet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er derfor vigtigt at kontrollere, om dyserne har en ensartet sprøjtevifte, fremhæver Jørgen Thomsen.

- Kontrollen foretages bedst ved i modlys at iagttage sprøjteviften på de enkelte dyser.

- Er der dyser, hvor sprøjteviften er asymmetrisk eller uregelmæssig, bør samtlige dyser udskiftes, da nye dyser aldrig må blandes med brugte, da de sandsynligvis ikke har samme ydelse, siger han.

Stabil bom

Ud over dyserne har stabiliteten af sprøjtens bom også stor indflydelse på fordelingen af beskyttelsesmidlerne.

- Sprøjtebommen skal selvfølgelig være lige. Men højden over afgrøden er ikke længere så afgørende for en perfekt sprøjtning, idet moderne dyser præstere en rimelig nøjagtig fordeling i intervallet 35 til 70 centimeter over afgrøden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Der, hvor det virkelig kan gå galt, er, når bommen begynder at svinge frem og tilbage i kørselsretningen. Det giver en utrolig uensartet fordeling af beskyttelsesmidlerne, og desto bredere sprøjten er, desto større bliver variationen, forklarer Jørgen Thomsen.

- Bommens led skal derfor være fuldstændig stabile, og er de ikke det, bør bøsninger i leddene udskiftes, tilføjer han.