Abonnementsartikel

Nye muligheder for bejdsning ved lægning!

De fleste kartoffelavlere ved, at behandling med et kemisk bejdsemiddel i forbindelse med lægning, er utroligt vigtigt for kvalitet og udbytte.

Hidtil især for at mindske problemerne med rodfiltsvamp. Med det nye bejdsemiddel Prestige (Monceren+Gaucho), er det nu også blevet muligt at bekæmpe cikader, lus, Colorado-biller og til dels tæger og smelderlarver.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Dette er dog kun muligt med flydende bejdseudstyr, enten på læggeren eller på rullebord ved udsortering. Nye forsøg tyder på, at Monceren og især det nye Prestige helst ikke må anvendes under alt for koncentrerede former, for ikke at risikere skade på følsomme læggekartoffelpartier (beskadigede, spirede eller sygdomsramte knolde).

Forsøg tyder på, at det giver det sikreste resultat, når bejdsningen sker, når knoldene falder ned i læggefuren i jorden (se figur 1). Det kan ske med bejdseudstyr, hvor dyser er monteret uden på læggeren. Det er udstyr, som blandt andet Hardi leverer.

Fra praksis ved vi også, at dette system virker godt, så for at være på den sikre side ved flydende bejdsning, anbefaler BJ-Agro et Hardi-anlæg eller tilsvarende system.

Kan forvente bladlus-angreb

Vi oplevede sidste år, hvordan bladlus var i stand til at slå ellers sunde kartofler ihjel, og med den milde vinter, vi hidtil har oplevet, er det ikke urealistisk at forestille sig lignende angreb igen i 2007.

Samtidig har adskillige forsøg tidligere vist, at specielt cikadernes anden. angrebsbølge omkring slutningen af juli (æg klækkes i markerne midt i juli), kan koste store udbyttetab.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vi anbefaler derfor, at avlere med sildige kartofler (vækst til sidst i august eller senere), så vidt det er muligt, satser på bejdsning med Prestige ved lægning.

Følg doserings-vejledningen

Bayer anbefaler en doseringen mod insekter på mindst 1,2 l Prestige/ha, og at der ved anvendelse af større mængde læggemateriale (for eksempel til spisekartofler) tilsættes en ekstra mængde almindelig Monceren (der skal normalt anvendes 0,6 liter Monceren pr. 10 tdr. læggemateriale, og Prestige og Monceren indeholder samme mængde aktivstof mod rodfiltsvamp).

I praksis så vi sidste år en rigtig god effekt af Prestige mod cikader og lus, ned til 1,0 l/ha, men ligger arealet i et område med mange ”ubejdsede” kartofler og et forventet stort angrebsniveau af cikader, er det ikke sikkert, at denne lave dosering også forhindrer indflyvning af cikader i august, fra nabomarker.

Så vil man være helt sikker på tilstrækkelig langtidseffekt i et område med store cikade-problemer, eller hvis bejdsningen primært udføres for at mindske angrebet af smelderlarver, bør doseringen, indtil vi ved mere, fastholdes på mindst 1,2 l Prestige/ha.

Middel giver hurtigere fremspiring

Til gengæld anbefaler BJ-Agro at tilsætte 0,4 l Crop-Set/ha sammen med Prestige, i stedet for at tilsætte ekstra Monceren – også i melkartofler, hvor der ellers ikke tilsættes ekstra Monceren.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Crop-Set anvendes i dag af mange avlere som supplement til bejdsning med Monceren ved lægning. Det giver en lidt hurtigere fremspiring, et bedre rodnet og bedre etablering og vækst af kartoflerne, hvilket oftest er en fordel for udbytte og kvalitet. Crop-Set har ikke indflydelse på insekt-virkningen.

Igennem årene har vores afprøvninger konstant vist, at blandingen af Crop-Set og Monceren giver merudbytter på fem til ti procent i forhold til rent Monceren.

Forsøgsresultater

De positive effekter af at tilsætte Crop-Set i bejdsningen ved lægning, er igen i 2006 blevet bekræftet i en afprøvning med forskellige bejdsestrategier i sorten Spunta. Resultaterne fremgår af figur 2.

Som det ses, var den optimale blanding i afprøvningen 0,4 l Crop-Set/ha + 1 l Monceren/ha, der har givet et salgs-merudbytte på 125 hkg pr. ha i forhold til ubejdset og 95 hkg/ha i forhold til kun at bruge Monceren.

En bejdsning med den dobbelte dosis har givet et merudbytte på 50 hkg pr. ha i forhold til ubehandlet. Ved så høj en dosis Crop-Set ved bejdsning risikeres en overstimulering i jorde med meget stor kvælstof-potentiale, for eksempel hvor der tidligere er tilført meget husdyrgødning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Bejdsning med ren Monceren har givet et nettomerudbytte på 30 hkg pr. ha, mens ren Crop-Set har givet 17 hkg pr. ha i nettomerudbytte.

Anbefalingen på 1 l Monceren/ha + 0,4 l Crop-Set/ha rammer plet (hvis læggekartoflerne er synligt inficeret med rodfiltsvamp-sklerotier, bør Monceren-doseringen dog ikke reduceres).