Abonnementsartikel

Ifølge en ny EU-regel skal banker og realkreditinstitutioner løbende vurdere den nødvendige kapital til at afdække kreditrisikoen

Tidligere har det primært været i forbindelse med opkøb og udvidelser, at for eksempel realkreditinstitutterne har bedt om at se landmandens regnskab.

Årsagen er, at der er kommet nye krav fra EU til kapitaldækning i banker og realkreditinstitutter. De skal fremover løbende foretage en konkret vurdering af nødvendig kapital til at dække kreditrisikoen af med.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vi ønsker ikke at ulejlige vores kunder. Men nye kapitaldækningsregler er trådt i kraft, og det betyder, at vi skal gennemgå vore kunders regnskab hvert år.

Individuel vurdering

RD er godt klar over, at langt de fleste landbrug er enkeltmandsvirksomheder, hvor regnskabet også indeholder oplysninger om privatøkonomien, som en del af den totaløkonomiske opgørelse.

Men for at overholde reglerne er vi nødt til at bede om at få lov til at se det fulde regnskab én gang om året.

Det betyder til gengæld, at Realkredit Danmark kan lave en mere præcis risikovurdering for hver enkelt kunde.

Tidligere skulle vi sætte otte procent af som risikokapital uanset, hvilke kunder der var tale om. Fremover vurderer vi alle kunder individuelt, og det giver en mere præcis vurdering.

Artiklen fortsætter efter annoncen

På den måde sætter vi præcis den mængde kapital til side, som der er behov for. Hverken mere eller mindre. Det betyder alt andet lige, at vi får frigjort noget kapital, som i sidste ende gør os i stand til at tilbyde vores kunder bedre produkter.

Samtidig giver det os også mulighed for at være bedre opdateret til at kunne yde en hurtig og effektiv lånesagsbehandling.

Dækning skal svare til risiko

Kapitaldækningsreglerne – eller CRD, som det også bliver kaldt – er et EU-direktiv, der fastlægger reglerne for bankers og realkreditinstitutters kapitaldækning.

I Danmark er princippet indført ved en ændring af lov om finansiel virksomhed med virkning fra 1. januar 2007.

Ifølge de nye regler skal kapitaldækningen i højere grad svare til den specifikke risiko, som det enkelte kreditinstitut påtager sig. For at kunne dokumentere den specifikke risiko kræver det blandt andet, at kreditinstitutterne kan klassificere alle engagementer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Du kan læse mere om kapitaldækningsreglerne på internetsiden www.rd.dk/Omrd, her kan du blandt andet finde en video, der giver et hurtigt overblik over de nye regler.