sonsoreret-indhold

Lyt til artiklen:

Måske ligger løsningen på problemer med streptokokker et uventet sted

00:00
Hastighed: ???x
04:07

Abonnementsartikel

Streptococcus suis (S. suis) er en af de vigtigste bakterier, der rammer grise især i klimastalden. S. suis giver blandt andet hjernebetændelse, ledbetændelse og pludselige dødsfald - S. suis er derfor en uvelkommen gæst i stalden. Diagnostik af S. suis vanskeliggøres af, at den er et normalt fund i grisenes øvre luftveje, herunder mandlerne, og at selv fund af potentielt meget sygdomsfremkaldende typer ikke altid betyder sygdom hos grisene. Problematikken med S. suis forværres af, at den ofte optræder sammen med andre infektioner (PRRS, influenza, PCV2, ødemsyge med flere), hvorved sygdomsbilledet forværres. Behandling af S. suis er også problematisk, da der, på grund af øget resistens, ofte skal behandles med typer af medicin, vi helst ikke bruger til grise - og slet ikke som flokmedicinering.

Sammenspil mellem S. suis og verotoksin 2e

E. coli bakterier af en type, der producerer ødemsygetoksinet (verotoksin 2e), findes i mange besætninger, uden at der ses de typiske tegn på ødemsyge (mange pludselige dødsfald, ødemer i øjenlåg, pande og tarmskive). Vi ved ikke præcist, hvor mange besætninger der har verotoksin 2e producerende E. coli, da der historisk set ikke har været testet ret meget for dette toksin.

I klimastalden kan symptomerne på verotoksin 2e og S. suis ligne hinanden meget, da de begge kan give pludselige dødsfald også hos pæne grise, hjernebetændelse og utrivelighed. Verotoksin 2e producerende E.coli kan derfor være en såkaldt differentialdiagnose (dvs. sygdom med lignende sygdomsbillede) til S. suis.

Verotoksin 2e ødelægger tarmcellernes tight junctions (sammenhæftninger mellem tarmceller) og giver derfor adgang fra tarmindhold til grisens indre, herunder blodbanen. Denne åbning eller "dør" kan streptokokkerne udnytte, og fra at være en harmløs mængde bakterier i tarmen, bliver de til en infektion i grisens organer og dermed et problem i besætningen. Tilsætning af zinkoxid til fravænningsfoderet har tidligere været anvendt til at hæmme vækst af E. coli i tarmen, dette kan muligvis være en del af forklaringen på, at der efter udfasningen af zinkoxid ses flere problemer med S. suis i nogle besætninger.

Løsningen kan ligge på et uventet sted

Verotoksin 2e producerende E. coli og S. suis kan være et farligt makkerpar i klimastalden, da de både giver grisene symptomer, der kan være svære at skelne, og samtidig udnytter hinanden til at forværre problemet.

Derfor kan det somme tider være løsningen på et S. suis-problem, at få "lukket døren" i tarmen. Ved at vaccinere mod verotoksin 2e producerende E.coli allerede tidligt i farestalden (det kan gøres fra 2. levedøgn) er grisene fuldt beskyttet mod toksinet ved fravænning, og dermed mindskes smitten med S. suis via ødelagte tight junctions i tarmen.

rich-media-1
Verotoksin 2e fra E. colibakterier ødelægger tight junctions og åbner dermed en passage eller dør fra tarmindholdet og ind i grisen.

Er det en løsning i alle besætninger?

Nej. Det vigtige er at få klarlagt, om det uønskede samspil mellem S. suis og E. coli er til stede i besætningen. Diagnosen kan stilles ved at undersøge grisenes spyt for det gen, der koder for verotoksin 2e - altså at undersøge, om der er verotoksin 2e i grisene. Testen laves ved at hænge reb op i klimastalden, lade grisene tygge i rebene og herefter opsamle spyttet. Det er en let og billig måde at undersøge mange grise. Alternativt kan der sendes grise ind til obduktion - her er ulempen dog, at der ofte kun undersøges få grise.

Har du problemer med S. suis i din besætning?

Har du problemer med S. suis i din besætning, og er du blevet nysgerrig efter at vide, om problemerne forværres af "åbne døre" i tarmen, så tal med din besætningsdyrlæge om at få lavet en rebtest/spyttest for verotoksin 2e.