Abonnementsartikel

I går onsdag 21. marts holdt Skat og politiet en fælles razzia ved grænseovergangen ved Sæd med fokus på indsmugling af gødning, der indføres fra udlandet, men ikke indberettes til myndighederne.

Med "sort gødning" vil landmændene kunne bruge mere gødning end reglerne i Danmark tillader, men under dagens kontrol fandt hverken Skat eller politiet ulovlige partier af gødning. Det er fødevareminister Hans Chr. Schmidt meget tilfreds med.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er meget positivt, at vi på dagens kontrol ikke fandt transporter af gødning, hvor der er mistanke om noget ulovligt, fastslår fødevareminister Hans Chr. Schmidt.

Kontrollen var et led i den almindelige kontrol af handel med gødning, men formålet med kontrollen i dag var især at kontrollere, om indførsel af handelsgødning foregår korrekt. Det er første gang, at myndighederne målrettet kikker efter "sort gødning" lige op til gødningssæsonen.

Resultatet af kontrollen var, at seks lastbiler blev stoppet. Ingen af disse køretøjer medbragte gødning, skriver Fødevareministeriet.

En landmand, der ikke medtager indført handelsgødning i sit gødningsregnskab, vil kunne straffes med bøde og få foretaget fradrag i sin EU-støtte.