Abonnementsartikel

Fremgangen for mælkeproducenter kan i høj grad sikres via et frugtbart samspil mellem avl og produktion, lød budskabet på Dansk Kvægs Kongres

- Produktivitetsstigninger i kvægbruget kommer fra landvindinger inden for både avl og produktion.

Sådan lød det på Dansk Kvægs Kongres i temaet om et frugtbart samspil mellem avl og produktion.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Deltagerne blev opfordret til at tænke avlsarbejdet ind i bedriftens helhed, hvilket kan betyde en bedre økonomi, og den højst mulige fremgang med hensyn til produktivitet.

Sørg for at rådgivere taler sammen

- Kvægbrugernes indtjening sikres ved at optimere på alle led, og der bør være samspil mellem beslutningerne og rådgiverne, siger Morten Kargo Sørensen, der er forsker og specialkonsulent ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet.

- Der har gennem de sidste mange år været en ret skarp opdeling mellem avlsrådgivning og produktionsrådgivning. Denne opdeling har nogle uhensigtsmæssige konsekvenser.

Derfor opfordrer han mælkeproducenterne til at tage ansvar for at avl og produktion spiller sammen.

- Betragt avlsarbejdet i besætningen som en vigtig del af management-styringen i besætningen og overvej samspillet mellem de avlstiltag, der foretages, og de øvrige tiltag, der foretages i besætningen, opfordrer han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Sørg for, at avls- og produktionsrådgiver taler sammen. Samarbejde mellem rådgivere inden for de forskellige management-områder vil altid være en fordel, siger Morten Kargo Sørensen.

Ikke kun for dyrskuetosser

Morten Kargo Sørensen bakkes op af Lisbet Holm, der er avlsleder hos Kvægavlsforeningen Dansire. Hun understreger, at en klar strategi for avlen bør være en selvfølge på lige fod med en opdateret foderplan.

- Avl på besætningsniveau er ikke kun for "dyrskuetosser", og kvægavlskonsulenter er ikke nogle støvede fiduser, der kommer og tager mælkeproducenternes tid med snak om enkelte dyrs fortræffeligheder, siger Lisbet Holm.

Hun opfordrer mælkeproducenterne til at inddrage alle rådgiverne.

- Kender jeres produktionsrådgiver for eksempel jeres avlsmål?, spørger hun.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Er der for eksempel beregninger i gang med økonomikonsulenten om eventuel overgang til økologi, er det vigtigt, at besætningen avlsmæssigt er gearet til denne omlægning ved at øge fokus på sundhed, siger Lisbet Holm.

Taler rådgiverne samme sprog

Så det handler om balance mellem de forskellige ting, og det understreger Ida Ringgaard, chefrådgiver hos Vestjysk Landboforening også.

- Er der ikke balance, giver det ingen indtjening for kvægbrugeren, siger hun.

- Sat på spidsen vil jeg sige, at det ville være meget nemmere at være rådgiver, hvis dem, der havde de gode køer også kunne finde ud af at passe dem, siger Ida Ringgaard lidt provokerende for at understrege den balance, der skal være mellem koens, systemets og landmandens niveau.

- Besætnings-størrelserne stiger, og vi kan ikke længere tage hensyn til det enkelte individ. Koen skal altså kunne klare systemet, og landmanden skal kunne bevare overblikket over den stadig større og mere forædlede besætning, siger Ida Ringgaard.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Man kan som produktionsrådgiver godt undre sig over, hvorfor køerne bliver så store, når nu staldene er anderledes indrettede.

- Så er det, man kommer til at tænke på, om avlsfolkene og bygningsfolkene egentlig taler samme sprog. Eller om de slet ikke taler sammen, siger Ida Ringgaard.

Vil formalisere samarbejdet

Ida Ringgaard understreger, at mælkeproducenterne skal få øjnene op for alle de steder, hvor produktion og avl hænger sammen.

- For mig handler det om at udnytte det uudnyttede potentiale, der er i køerne, siger hun.

- Vi tror på, at en koordineret avls- og produktionsrådgivning vil give flere penge på bundlinien hos mælkeproducenten, siger Lisbet Holm og Ida Ringgaard samstemmende.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- For eksempel kunne et samspil være relevant ved en besætningsudvidelse, hvor avlsrådgiveren kunne komme med gode råd vedrørende brug af kønssorteret sæd og avlsmål i forhold til staldtype.

- Har man problemer med en for høj kælvningsalder, kan produktionsrådgiveren sagtens supplere med spørgsmål til foderplan, dækningsbidrag med mere, lyder det fra rådgiverne.

- På samme måde kan spørgsmål om paratuberkulose og lemmernes sundhedstilstand besvares bedst ved at inddrage flere rådgivere, siger Lisbet Holm og Ida Ringgaard.

- Fra Dansires side er det planen at formalisere samarbejdet, blandt andet ved at vores rådgivere løbende besøger produktionsrådgiverne og ofte udveksler informationer om besætningerne, siger Lisbet Holm.

- Det bliver ikke nødvendigvis sådan, at vi bogstaveligt talt møder op hånd i hånd ude på bedrifterne, men som minimum skal avls- og produktionsrådgiverne have talt sammen om en bedrift mindst én gang om året, forklarer Lisbet Holm.