Abonnementsartikel

Åbent Landbrug og Dyrenes Beskyttelse har netop afsluttet en række velbesøgte og vellykkede offentlige dialog-møder om dyrevelfærd i det moderne landbrug rundt i det ganske land.

Søernes velfærd har naturligvis været i centrum for debatterne, aktualiseret af blandt andet DR1-indslag om skuldersår.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Dødeligeheden for søerne i det moderne landbrug er stærkt stigende. Fra godt fire procent af det samlede sohold i 1988 til knap 16 procent i 2006.

Der er noget der er rivende galt. Til slagterierne indleveres på et år 370.000 søer til slagtning, samt 167.000 til eksport, og ikke mindre end 168.000 til destruktion. Det betyder, at 24 procent af søerne enten er selvdøde eller aflivet i besætningerne.

Ikke hele sandheden

335 politianmeldelser for skuldersår i kategori 3 og 4 i 2006 har understreget, at problemerne for ikke mindst faresøerne er alvorlige. Samtidig er der noget, der tyder på, at det ikke er hele sandheden.

Der er nemlig samtidig en stigning i antallet af søer, der er indleveret til destruktion – 168.000 søer blev det til i 2006. En del af dem må formodes at være søer med skuldersår, der er aflivet for at undgå kontrollen på slagteriet.

Der er ligeledes mange søer (167.000), der sendes til slagtning i Tyskland, hvor der heller ikke er kontrol for skuldersår som på danske slagterier. Dertil kommer det ukendte antal af skuldersår i kategori 1 og 2, som i realiteten også er udtryk for unødvendig og dårlig dyrevelfærd, og at der er noget galt med systemet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Politianmeldelserne er kun toppen af isbjerget.

Har ikke taget affære

Der har været fokus på skuldersår siden 2001. I 2004 udgav vi i Dyrenes Beskyttelse en rapport om ”Velfærdsproblemer hos de danske søer”, som sammen med landsdækkende kampagne satte gang i en omfattende debat om blandt andet skuldersår hos diegivende søer.

Reaktionerne fra branchen var, at det skulle der gøres noget ved. Branchen har ligeledes i seks måneder kendt til det høje tal for politianmeldelser i 2006 uden at tage affære. Branchen har ikke selv kunnet løse problemerne. Rådgivning, gode hensigter, politianmeldelserne og bøder har ikke kunnet løse problemerne.

Brug for politiske initiativer

Der er brug for politiske initiativer for at sætte en stopper for dyrplageriet og de ”brodne kar”, samt for at sikre søernes velfærd i det moderne landbrug.

Artiklen fortsætter efter annoncen

På dialogmøderne har vi fremlagt et forslag til aktionsplan med blandt andet følgende indhold:

Der skal indføres en klippekort-ordning for erhvervsmæssig husdyrhold efter den model, der er på vej for transportører af dyr. Ved tre tilfælde af skuldersår i kategori 3 og 4 inden for tre år skal der ske en betinget frakendelse af retten til at holde husdyr.

Ved yderligere tre tilfælde skal retten til at holde husdyr frakendes ubetinget. Jeg forventer, at landbrugsrådet vil støtte denne håndsrækning til at slippe af med de ”brodne kar” på samme måde, som de støtter ordningen for transportørerne.

Der bør være lige vilkår

Den kontrol for skuldersår, der er på slagterierne, skal også indføres på destruktionsanstalterne. Kontrollen på samlestationerne skal også omfatte skuldersår, og ved mistanke skal søerne sendes til et dansk slagteri.

Herved sættes der en stopper for, at skuldersårene skjules på destruktionsanstalterne og på tyske slagterier. Der burde i branchen være en interesse i lige vilkår, så ingen ”snyder på vægten”.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Brug for en deadline

Det er imidlertid i ”Det moderne landbrug” som sådan, vi skal finde årsagerne, nemlig at soen er fastholdt i farebøjlen på et hårdt underlag i lang tid uden mulighed for at udføre sin naturlige adfærd, nemlig redebygning og yngelpleje. Det er et system, der har stor risiko for liggesår, som skuldersårene jo reelt er. Og selv skuldersår i kategori 1 og 2 er unødvendige.

Udviklingen af alternativer, hvor soen også har sin naturlige frihed under faringen til at bygge sin rede med et blødt leje, er stort set fraværende. Der er for adskillige år siden sat et forskningsprojekt i gang støttet af både branchen og Dyrenes Beskyttelse.

Der er dog noget, der tyder på, at det er blevet en sovepude for branchen. Derfor foreslår Dyrenes Beskyttelse, at der sættes en ”deadline”, så der efter 2010 ikke længere må opføres eller indrettes stalde, hvor soen er fikseret på et hårdt underlag.

Det er krav, der vil mildne luften for de mange søer. Men der er også eksempler på, at branchen selv sammen med forbrugerne ved hjælp af ”frivillige ordninger” har taget hold om problemerne i ”Det moderne landbrug”.

I økologi og friland under mærket ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse”, farer søerne på friland, hvor der er fri adgang til at bygge rede af halm og yngelpleje – og der er nul skuldersår.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er et eksempel på, at udøvelsen af naturlig adfærd er nøglen til bedre velfærd i det moderne landbrug – det er et eksempel til efterfølgelse.

”…der er noget, der er rivende galt…”