sonsoreret-indhold

Lyt til artiklen:

EuroTier 2022: Udstyr og teknik til den animalske produktion

00:00
Hastighed: ???x
05:38

Abonnementsartikel

Danske landmænd møder altid talrigt op på messen EuroTier, som i år har 1.700 udstillere fra 55 lande.

Som verdens førende messe for udstyr og teknik til den animalske produktion vil EuroTier 2022 i Hannover, kun få køretimer fra Danmark, tilbyde et bredt udstillings- og fagprogram med mange markedsledere og førende branche-eksperter.

Her vil omkring 1.700 udstillere fra 55 lande, herunder over 50 danske virksomheder, præsentere deres innovationer, produkter og ydelser over fire dage i perioden fra 15. til 18. november 2022.

EuroTier dækker teknisk udstyr og foder til svin, kvæg samt fjerkræ og bliver arrangeret af det tyske landbrugsselskab DLG.

Nedenfor kan du læse, hvad messen byder på - både online og i de enkelte haller i Hannover, hvor EuroTier 2022 finder sted.

"Transforming Animal Farming"

Det ledende tema for EuroTier 2022 "Transforming Animal Farming" viser retningen for svine-, kvæg- og fjerkræproducenter i det tekniske program på messen i Hannover.

Det samme sker fra oktober i virtuelle arrangementer på platformen www.dlg-connect.com, som er gratis at deltage i.

DLG Spotlight: Integrerede bedriftskoncepter (hal 26)

Fremtidens husdyrsbrugkoncepter skal udformes under hensyntagen til dyrevelfærd, miljø, klima og forbrugeren og samtidig bevare konkurrenceevnen.

Her vil internationale eksperter, som har taget fat på denne komplekse opgave, præsentere integrerede staldkoncepter for søer, smågrise og slagtesvin samt malkekøer og unghøner.

rich-media-1
Den hollandske svineproducent Gert van Beek rejser til EuroTier for at finde teknisk udstyr til gruppeopstaldningssystemer til sine søer. Foto: EuroTier.

DLG Spotlight: Foder for fremtiden (hal 21)

Landmændene vil lære om nye foderformuleringer og nye foderstoffer og fodringsprocesser, der forbedrer dyrevelfærden og reducerer overskud af næringsstoffer.

Virksomheder fra den internationale foderindustri vil præsentere løsninger såsom nye proteinkilder fra alger og insekter og andre interessante alternativer.

DLG Spotlight: Direkte salg på bedriften (hal 26)

Produkter fra ens egen region med sporbar oprindelse og friskhed er vigtige grunde til, at mange mennesker vælger at købe landbrugsprodukter "direkte fra landmanden", som i en gårdbutik.

Det direkte salg fra landbruget er nyt på EuroTier, der viser eksempler på bedste praksis for landmænd, der ønsker at udvide på dette område.

DLG Spotlight: Aquaculture Lounge (hal 21)

"Aquaculture Lounge" inviterer landmænd til at opdage mulighederne inden for produktion af fisk, muslinger, krebs og vandplanter.

Netværk med fokus på dyrevelfærd (hal 26)

I Tyskland har projektet "Netzwerk Fokus Tierwohl", der er et netværk med fokus på dyrevelfærd, til formål at styrke husdyrbruget på lang sigt.

I fjerkræsektoren omfatter dette blandt andet håndtering af ikke-næbkuperede, æglæggende høner og forbedring af staldmiljøet.

I mejerisektoren vil eksperter i dyrevelfærd give oplysninger om emner som eksempelvis kalveopdræt sammen med moderkøer, fodring og gangarealer.

For svineproducenterne vil der blive set på alternative faringssystemer, staldkoncepter for håndtering af søer og opdræt af smågrise samt erfaringer med bedøvelse med isofluran.

rich-media-2
Landmænd kan inspiciere udstyr på EuroTier på nært hold. Foto: EuroTier.

International mødested for "genetik i top" (hal 11)

TopTierTreff er stedet, hvor førende avlsvirksomheder og organisationer fra malke- og kødkvægssektoren præsenterer levende dyreracer. Her vil avlsdyr og afkom af de forskellige malkeracer blive præsenteret på scenen.

Forumarrangementer med interaktive diskussioner

I forummet "DLG Pig & Poultry" i hal 17 vil landmænd og eksportører i fællesskab give svar på spørgsmålet: Er det under de nuværende forhold mere fornuftigt at fortsætte med at specialisere sig eller at diversificere?

Dette spørgsmål er især relevant for svinebedrifter i eksport-orienterede lande som Tyskland, Nederlandene, Belgien og Danmark.

På forummet "DLG-Forum Dairy Cattle" i hal 12 vil anerkendte eksperter kommentere de aktuelle spørgsmål inden for mælkeproduktion og kvægbrug.

rich-media-3
Svineproducenter og eksperter drøfter svinebokskoncepter i hal 15, 16 og 17. Foto: EuroTier.

Især i de mælke-eksporterende lande går tendensen i retning af proces-optimering gennem automatisering og digitalisering.

I Europa er der fokus på dyrevelfærd, bæredygtighed, klimabeskyttelse og gennemsigtighed i proceskæden. Globalt set er der en tendens til større effektivitet, dyresundhed og den dermed forbundne højere produktkvalitet.

Branche-events og kongresser

EuroTier er også en platform for talrige branche-events og kongresser. Disse omfatter "Cattle & Pig Event", "International Poultry Conference", "Animal Health Event" om emnerne fødevaresikkerhed, klimaændringer, dyrevelfærd og bæredygtighed.

Desuden vil den tyske sammenslutning af praktiserende dyrlæger, bpt, holde sin årlige kongres på EuroTier, som efter forventningen bliver overværet af mere end 2.500 dyrlæger.

bpt er også vært for sin veterinærmesse "bpt Fachmesse Veterinärmedizin" på EuroTier 2022.

Dag for unge landmænd

Young Farmers Day, som finder sted 17. november, er mødested for unge internationale landmænd og landbrugsstuderende og omfatter en international paneldiskussion samt organiseret netværksdannelse med henblik på udveksling af erfaringer.

Dagen kulminerer med "Young Farmers Party" direkte på udstillingen.

EuroTier har åbent fra klokken 9.00-18.00 i perioden 15. til 18. november 2022. Billetter kan købes online fra 27 euro.